ADDUNEDAU

I’r rhai ohonoch sydd wedi bod yn puzzlo a phendroni ynglŷn â phwy a beth yn union yw Y Stamp, dyma gyflwyno ein haddunedau flwyddyn newydd, ar gyfer 2017, 2018, 2019 a phob blwyddyn i ddilyn, a hynny cyn y Nadolig fel rhagflas o’r hyn sydd i ddod:

1

2

3

4

5

6

7

Bwriadwn roi llwyfan i AMRYWIAETH llenyddol a chelfyddydol drwy gyfrwng y Gymraeg – lleisiau amgen, lleisiau ifanc, lleisiau lleiafrifol, lleisiau o bob ban byd. Agor ffiniau a chwalu waliau.

Bwrw ati i GREU gwaith waeth pa amodau a’i RANNU gydag unrhyw adnoddau sydd ar gael i ni. Ewyllys yw ein ceffyl da.

Cloddio am waith a anghofiwyd gan y status quo. Amlygu bod MWY i lenyddiaeth Cymru na chaeau gwyrddion ac argyfyngau gwacter ysbryd. Mae mwy nag un fath o farddoniaeth – nid ydym am barhau gyda gwneud fetish o gerddi caeth – a dathlu rhyddiaith sy’n mentro tu hwnt i rigol realaeth.

Nid oes yn rhaid wrth sêl bendith beirniaid eisteddfodol – mae ymdrechu i greu darn o waith yn ddigon o wobr, heb fynd ar ofyn yr un cadair na choron. RHYDD i bob bardd neu lenor gystadlu, pe bai eisiau, ond pwysleisir nad oes rhaid.

DATHLU pob math o Gymraeg, boed yn enfys ieithyddol frith a thafodiaith neu’n gywir gywrain ac yn gyfoethog o eiriau mawrion.

Mentro, gyda DEWRDER, i ddweud ein dweud ac ymwrthod â hunan-sensoriaeth a MYNNU GONESTRWYDD mewn byd lle mae dweud y gwir wedi dod yn weithred radical.

 

Creu gwaith newydd a gwahanol gan HERIO ein hunain yn ogystal â’r darllenwyr.

Ymunwch gyda ni. Cysylltwch. Cyfrannwch. Crëwch.

Y Tîm Golygyddol: Grug Muse, Miriam Elin Jones, Iestyn Tyne a Llŷr Titus

Rhagfyr 2016

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean