31.07.2020

Pleser o'r mwyaf ydi mai ni'r Stampwyr sy'n cael y fraint o rannu fideo newydd sbon danlli grai i gyd-fynd hefo lansiad EP unigol gyntaf yr artist amryddawn Bethan Mai ar label Recordiau BLINC. Mae Bethan yn un o aelodau'r band Rouge Jones, yn unawdydd ac yn arlunydd s...

30.04.2019

| ychwanegwyd gan

Gwythienne Copr – Ceri Rhys Matthews (ffliwt) ac Elsa Davies (ffidil)

Oriel a Chaffi Croesor, 27.04.19

Mae perfformio fel un o ddeuawd yn grefft hynod. Tra bod y perfformiwr unigol yn gyfryngwr mynegiant iddo ef ei hun yn unig, a thrwy hynny yn rheoli ei berfformiad ac y...

20.09.2017

| ychwanegwyd gan

Does na ddim digon o sacsoffons yn yr SRG ‘di mynd! Ond mae gan Pyroclastig un, a hwnnw yn nwylo medrus Llyr Williams; cerddor sydd fel gweddill ei fand yn gwybod gwerth cynildeb. Dwi’n meddwl mai dyna’r allwedd i lwyddiant yr EP newydd, sy’n dwyn yr un enw â’r band. N...

19.09.2017

| ychwanegwyd gan

Dydi Cadno ddim yn ‘sgwennu dan genre penodol, ond mae ganddyn nhw sain dwi am fathu’n Cadno-aidd: rhyw weu o arlliwiau jazz, indie a phop gyda dos iach o drawsacennu.

‘Bang Bang’ sy’n agor yr EP, tiwn cofiadwy sy’n gafael yn syth. Do’n i ddim yn hollol siŵr ohoni hi i...

19.09.2017

| ychwanegwyd gan

O ystyried bod y band yn gymharol newydd, mae ganddynt sŵn hynod o gyfoethog ac aeddfed. Mae’n reit nodweddiadol o fandiau newydd i fod â chaneuon rhy hir gan nad ydynt yn gwybod sut i’w torri nhw’n eu blas, ond nid dyma’r gwir am Ffracas. Er bod tair o’r pedair cân dr...

19.09.2017

| ychwanegwyd gan

Mae galw cân yn ‘Ganja Cartref Mam’ yn siŵr o dynnu sylw. Fel trydydd cân casgliad newydd Hyll o bum cân, mae hon yn sefyll fel rhyw bolyn enfawr yn y canol yn dal popeth at ei gilydd. Os mai ar Spotify yr ydych chi’n gwrando ar gerddoriaeth fel arfer, mae’n debyg iawn...

23.02.2017

| ychwanegwyd gan

Peth digon prin yn y sîn Gymraeg yw dod ar draws band o ferched yn unig, felly diolch byth fod Adwaith wedi camu i’r bwlch amlwg hwnnw, a gwneud hynny’n dda! Cân syml ddigon yw ‘Haul’, eu sengl ddiweddaraf o dan adain Decidedly Records, y label newydd sbon a chyffrous...

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean