21.06.2020

| ychwanegwyd gan

Aeth ein hadolygydd draw at glydwch ei gliniadur ar nos Wener o Fehefin i wylio marathon theatraidd nad yw'r theatr Gymraeg wedi gweld ei thebyg o'r blaen.

 Llun: Theatr Genedlaethol Cymru

Er Cof (Nannon Evans, Megan Cynllo Lewis, Meleri Morgan a Naomi Seren Nicholas) y...

22.11.2019

| ychwanegwyd gan

 Aeth un o'n adolygwyr triw draw i wylio Mags gan Gwmni Pluen ar ei thaith o gwmpas Cymru yn ddiweddar, darllenwch ymlaen i weld be oedd eu barn nhw am y ddrama aml-gyfrwng hon. 

Ble ti’n dod?

Ti’n nabod…….?

Ie dwi’n nabod nhw hefyd.

Geiriau cyfarwydd?

Pobl. Mae m...

17.11.2019

| ychwanegwyd gan

 Aeth un o'n hadolygwyr draw ar noson oer o Dachwedd yn y brifddinas i weld drama gyntaf Mari Izzard, 'Hela', yn theatr-dafarn 'The Other Room', Caerdydd. Dyma oedd y farn am y ddrama ddwyieithog ddystopiadd hon...

'Hela' gan Mari Izzard

Llun: Kirste...

14.08.2019

Dyma'r gyntaf mewn cyfres o adolygiadau ac ymatebion i gynnyrch a gweithgarwch Eisteddfod Genedlaethol Conwy, 2019. 

Mae hi’n 8.00 y.h Nos Fawrth y 6ed o Awst, dwi’n aros i wylio yr ail berfformiad o ‘Derwen’ yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy. Darn unigryw o theatr g...

10.05.2019

Roedd gan y diweddar artist aml-gyfrwng Mike Kelley derm, “negative joy,” i ddisgrifio’r dynfa sydd mor aml wrth graidd darnau o waith sy’n ymwneud â phynciau gwleidyddol heriol. Disgrifia’r berthynas anodd rhwng yr elfennau rydym fod i’w adnabod fel rhai Pwysig neu Br...

31.03.2019

| ychwanegwyd gan

Ffion Dafis fel Glenda yn Anweledig

Dyma fi eto yn hwyr i ddrama ac angen neud y walk of shame lan y grisie i fy sêt wrth deimlo llygaid PAWB yn y theatr yn edrych arna i. Fel arfer, os mai cynulleidfa drama Gymraeg yw hi, dim ond ambell bâr o lygaid sy'n edrych arnat t...

23.11.2017

| ychwanegwyd gan

(o Y STAMP: Rhifyn 3 - Gaeaf 2017)

Theatr Genedlaethol Cymru, Hydref 2017

CAST:

Siw Hughes, Gwyn Vaughan Jones, Dafydd Emyr, Sion Pritchard, Iwan Charles, Steffan Harri, Lowri Gwynne

Cyfarwyddwr: Sarah Bickerton

Clywyd y mân siarad a synhwyrwyd y bwrlwm yn syth wedi i ddrys...

07.07.2017

| ychwanegwyd gan

(o Y STAMP: Rhifyn 2 - Haf 2017)

Libretto - Gwyneth Glyn

Seiliedig ar ddrama Gwenlyn Parry

Music Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru

Mai - Mehefin 2017

Cast:

Caryl Hughes (Benyw)

Gwion Thomas (Gwryw)

Doeddwn i erioed wedi gwylio opera ar ei hyd o’r blaen, felly, gyda chw...

23.03.2017

| ychwanegwyd gan

(o Y STAMP: Rhifyn 1 - Gwanwyn 2017)

Theatr Genedlaethol Cymru

Chwefror 2017

Cast: Richard Lynch (Macbeth), Ffion Dafis (Arglwyddes Macbeth), Gareth John Bale, Sion Eifion, Owain Gwynn, Gwenllian Higginson, Phylip Harries, Aled Pugh, Martin Thomas, Tomos Wyn a Llion Willi...

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean