14.02.2020

| ychwanegwyd gan

Casgliad ydi'r llyfr yma o erthyglau, myfyrdodau a darlithoedd y mae Naomi Klein wedi eu hysgrifennu dros y degawd diwethaf, yn archwilio newid hinsawdd ac ymateb pobl iddo. Mae hi'n dweud yn y cyflwyniad ei bod hi wedi bod yn ceisio deall beth sy'n ymyrryd â'n gallu n...

03.02.2020

| ychwanegwyd gan

Y llynedd cyhoeddwyd The Overstory gan Richard Powers, nofel sy’n sôn am goed a pherthynas pobl gyda choed. Enillodd y nofel wobr Pulitzer – sef un o brif wobrau llenyddol America – sy’n ei gosod gyfochr â nofelau nodedig eraill fel Gilead gan Marilyn Robinson (sydd we...

08.10.2019

Salacia (2018) gan Mari Ellis Dunning, Gwasg: Parthian, Pris: £8

Fel rheol, rwy’n dueddol o ddarllen llenyddiaeth gan fenywod yn unig. Dw i ddim wedi mynd ati i wneud hynny yn fwriadol, ond dyna’r math o ddeunydd sy’n tynnu fy sylw ac yn gafael ynof. Mae parti selsig y...

28.08.2019

Yn y diweddara o'r gyfres o erthyglau yn ymateb i'r eisteddfod yn Llanrwst eleni, dyma Morgan Owen yn trafod cerddi'r goron, y casgliad 'Cilfachau' gan Guto Dafydd, ar gael i'w darllen yma.

O’r gerdd gyntaf un, mae’r casgliad hwn yn mapio daearyddiaeth rwystredig, wrthn...

20.08.2019

| ychwanegwyd gan

Dywed Manon Steffan Ros yn ei cholofn yn Golwg; ‘Do’n i heb feddwl, cyn hyn, fod ‘A dechrau yn y dechrau’n deg’ wedi ei serio ar fy enaid mewn ffordd na fyddai “To begin at the beginning’ byth.’

Diau mai’r grefft o gynnig naratif ar gynghanedd yw hud cystadleuaeth y Gad...

11.06.2019

| ychwanegwyd gan

  Gorffwys ar ôl bod yn darllen llyfrau (Jeong Seon, 1676-1759)

Cafwyd ymateb cadarnhaol i drafod a fu ar wefan Y Stamp y llynedd ynghylch rhestrau byrion cystadlaeuaeth Llyfr y Flwyddyn 2018. Un o'n hamcanion pennaf wrth sefydlu'r cylchgrawn ddwy flynedd a hanner yn ôl...

11.10.2018

Sbel go lew yn ôl bellach (sori bois) fe ddaeth Bethany Celyn ac Elis Dafydd at ei gilydd mewn ystafell ym Mangor i sôn am lyfrau. Digon hawdd adolygu a chuddio tu ôl i sgrin sawl drafft ond gwahanol iawn ydi bwrw ati o flaen camera heb gael cyfle i ymarfer... dyma ddi...

30.08.2018

| ychwanegwyd gan

‘Porth’ gan Gruffudd Eifion Owen 

Addas, wrth ystyried pwnc ei awdl, oedd i mi glywed y newyddion bod Gruffudd Eifion Owen wedi ennill y Gadair eleni dros Trydar, ac i mi gael fy mlas cyntaf o’i gerdd ar fideo a grëwyd ohoni gan Hansh ar gyfer YouTube (rwy’n hoff iawn o...

28.08.2018

| ychwanegwyd gan

Fel rhan o gyfres o ymatebion i adladd Eisteddfod Caerdydd (gw. Ymateb: Golau Byw - Manon Awst, 22.08.18) dyma Sioned Haf Thomas yn bwrw ei barn at Llyfr Glas Nebo gan Manon Steffan Ros, cyfrol fuddugol y Fedal Ryddiaith eleni.

Sai eriod ’di gweld nofel Gymrâg yn cal gw...

15.08.2018

| ychwanegwyd gan

Forbidden Lives: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Stories from Wales

Norena Shopland, Seren - £12.99

Mae llawer ohonom efallai’n ymwybodol o wahanol bobl LHDT yn hanes Cymru. Cranogwen, Ladies of Llangollen a Henry Paget 5ed Ardalydd Môn. Ond mae Forbidden Lives yn...

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean