Polisi Adolygu a Rhestr Adolygwyr

Cyhoeddir pob adolygiad o gynnyrch newydd Cymraeg neu Gymreig ar wefan ac yng nghylchgrawn Y Stamp yn ddienw. Bwriad hyn yw creu llwyfan i drafodaeth feirniadol adeiladol o fewn byd celfyddydol sydd ar brydiau'n medru bod yn fewnblyg, gyda'r ofn o bechu yn trympio'r awydd i fynegi barn.

Cynhwyswn yma restr lawn o'r sawl sydd yn, ac wedi, adolygu llyfrau, dramâu, cerddoriaeth a chelf ar ein cyfer.

Beth Celyn 

Cadi Dafydd 

Cain Muse 

Caryl Angharad

Dylan Huw

Efa Edwards

Elan Mererid Rhys 

Elis Dafydd 

Esyllt Lewis 

Gareth Evans Jones

Gethin Griffiths 

Gruffudd Eifion Owen

Grug Muse

Guto Gwilym 

Gwen Saunders Jones 

Gwenllian Llwyd 

Gwenni Jenkins Jones 

Gwilym Bowen Rhys 

Iestyn Tyne 

Jennifer Bell 

Judith Musker Turner 

Llinos Stone

Llŷr Titus 

Lois Elenid

Lois Jones

Lois Mererid Williams

Manon Awst

Mared Roberts

Marian Brosschot

Marged Gwenllian 

Meleri Morgan 

Miriam Elin Jones 

Nannon Evans

Osian Owen 

Owain Evans 

Robert Rhys

Seran Dolma

Siôn Elwyn 

Siôn Hywyn 

Sophie Ann Hughes

Sara Louise Wheeler 

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean