Adolygwyr

Mewn byd llenyddol a chelfyddydol sy'n medru bod yn un cyfyng ar brydiau, polisi'r Stamp o'r dechrau fu i gyhoeddi ein holl adolygiadau o ddeunydd newydd Cymraeg a Chymreig yn ddi-enw, gyda'r bwriad o annog adolygu gonest a hyderus. Ceir ar y dudalen hon restr gyflawn o'r unigolion sydd wedi cyhoeddi adolygiadau ar wefan ac yng nghylchgrawn Y Stamp.

Beth Celyn

Bethan Sleep

Cadi Dafydd

Cain Muse

Caryl Angharad

Caryl Bryn

Casi Dylan

Dewi Alter

Dylan Huw

Elan Mererid Rhys

Elin Meredydd

Elis Dafydd

Esyllt Lewis

Eurig Salisbury

Ffion Morgan

Gareth Evans Jones

Gethin Griffiths

Gruffudd Eifion Owen

Grug Muse

Guto Gwilym

Gwen Saunders Jones

Gwenni Jenkins Jones

Gwilym Bowen Rhys

Iestyn Tyne

Jennifer Bell

Judith Musker Turner

Llinos Stone

Llŷr Titus

Lois Elenid

Lois Jones

Lois Mererid

Manon Awst

Mared Gruffydd

Mared Roberts

Marged Gwenllian

Marian Brosschot

Meleri Morgan

Miriam Elin Jones

Morgan Owen

Nannon Evans

Nia Morais

Osian Owen

Owain Evans

Robert Rhys

Sara Louise Wheeler

Seran Dolma

Siôn Elwyn

Siôn Hywyn

Sioned Haf Thomas

Sophie Ann Hughes

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean