Dyma e-gylchgrawn newydd sbon, gyda’r bwriad o gynnig llwyfan newydd i lenyddiaeth yn y Gymraeg, gan gyhoeddi rhyddiaith, barddoniaeth, erthyglau, cyfweliadau, adolygiadau a mwy.

Cymerwch gipolwg ar addunedau’r pedwar golygydd yn y fan hon.

Ynghyd â chyhoeddi ar y wefan, bwriadwn hefyd gyhoeddi tri rhifyn PDF i’w lawrlwytho yn ystod y flwyddyn, ym misoedd:

  • Mawrth

  • Awst

  • Rhagfyr

Mi fydd hefyd nifer cyfyngedig o gopiau print ar gael.

Os oes gennych rywbeth i gyfrannu, gwnewch!
Cysylltwch: golygyddion.ystamp@gmail.com

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean