05.07.2020

Mae Ulysses' Shelter yn brosiect a gyd-ariennir gan Raglen Ewrop Greadigol yr Undeb Ewropeaidd, gyda’r nod o greu rhwydwaith gyfnewid o breswyliadau llenyddol ar draws Ewrop, yn bennaf ar gyfer to ifanc o awduron a chyfieithwyr llenyddol o’r gwledydd hynny sydd yn rhan...

16.06.2020

| ychwanegwyd gan

Ysgrifennwyd y gerdd isod gan y bardd Marvin Thompson mewn ymateb i blac a osodwyd yn nhref Aberhonddu i goffáu masnachwr caethweision. Perfformiwyd y gerdd mewn protest Black Lives Matter yn y dref, ac fe gydweithiodd dau fardd dwyieithog gyda Marvin i gyfieithu'r ger...

04.06.2020

| ychwanegwyd gan

Cerddi Hunan-Iaith yn sychu ar y lein (Tŷ Newydd, Chwefror 2020) 

Nos fory, fel rhan o fis cyfieithu gwefan Y Stamp a'r cydweithio sy'n parhau rhwng y Stampwyr â chriw nosweithiau meic agored Where I'm Coming From, byddwn yn cynnal noson ddwyieithog o farddoniaeth o Gym...

29.05.2020

| ychwanegwyd gan

Haf Hirfelyn Tesog

Yn llygad yr haul

fe freuddwydia’r dydd

wrth estyn ei chorff eboni wedi ei gaboli.

Yn ei hymyl, gorwedd ei thad â’i fresys a’i fochau llipa

ac eistedd ei chrwt bach,

ei wyneb yn deisen â gormod o eisin.

Gwena’r fam ar rai ag ymbrelo haul ffroenuchel,

y ddau...

19.05.2020

Arfon Wledig 

Cyn cromlech, cyn cofeb,

Cyn codi maen pan oedd yma neb,

Cyn oes allor, na phader, na defod,

Cyn i Ddeiniol na Beuno ddod,

Cyn parablu, cyn pobl,

Cyn cof am 'run arwr a chyn 'run chwedl,

Cyn eglwys, cyn gweddi,

Cyn gorfoledd, cyn pechod a chyn sôn am addoli,

Cyn d...

24.03.2020

| ychwanegwyd gan

Llio Heledd Owen o Brifysgol Aberystwyth oedd enillydd Cadair Eisteddfod Ryng-golegol Aberystwyth eleni. Y testun oedd 'Agor', a braint i'r Stampwyr yw cael rhannu'r gerdd fuddugol â'n darllenwyr. 'Cyfres o englynion ydyn nhw yn sôn am gymdeithas gyfoes sy’n rhy barod...

17.03.2020

| ychwanegwyd gan

'Un diwrnod, mi fûm ar draeth Llanddona efo fy nghariad, achos roedd o eisiau dangos ei bentref i mi ac fe wnaeth o ddweud bod y traeth yn bwysig iawn iddo. Y noson honno breuddwydiais i 'mod i ar y llwybr pren ac yntau ar y traeth y tu draw i'r gwair. Roedd y gwair yn...

18.02.2020

Yr wythnos hon, yr artist Catrin Menai sy'n ymateb i'n mis bach gwyrdd yn ôl ei gweledigaeth hi...

--*--

                                 

                                    Traserch yw’r tir...

11.02.2020

| ychwanegwyd gan

Gwrthryfel Difodiant

Mae angen dewis pendant, - nid oes modd

          dewis mwy o seibiant:

     pa lôn a roddwn i’n plant -

     dyfodol ’te difodiant?

-----

Llun: Trauermarsch für die Aussterbenden Arten - Leipzig 2019 gan hybrid-mo...

23.10.2019

Dyma groesawu cyfrol newydd o gerddi i'r byd, a'r gyfrol honno yw Bedwen ar y Lloer gan Morgan Owen. Dyma gasgliad o gerddi gwlad a dinas, clawdd a gwter. Mae casgliad cyntaf Morgan yn ein tywys trwy strydoedd dinesig, tirluniau ôl-ddiwydiannol a choedwigoedd hynafol....

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean