24.03.2020

| ychwanegwyd gan

Llio Heledd Owen o Brifysgol Aberystwyth oedd enillydd Cadair Eisteddfod Ryng-golegol Aberystwyth eleni. Y testun oedd 'Agor', a braint i'r Stampwyr yw cael rhannu'r gerdd fuddugol â'n darllenwyr. 'Cyfres o englynion ydyn nhw yn sôn am gymdeithas gyfoes sy’n rhy barod...

17.03.2020

| ychwanegwyd gan

'Un diwrnod, mi fûm ar draeth Llanddona efo fy nghariad, achos roedd o eisiau dangos ei bentref i mi ac fe wnaeth o ddweud bod y traeth yn bwysig iawn iddo. Y noson honno breuddwydiais i 'mod i ar y llwybr pren ac yntau ar y traeth y tu draw i'r gwair. Roedd y gwair yn...

18.02.2020

Yr wythnos hon, yr artist Catrin Menai sy'n ymateb i'n mis bach gwyrdd yn ôl ei gweledigaeth hi...

--*--

                                 

                                    Traserch yw’r tir...

11.02.2020

| ychwanegwyd gan

Gwrthryfel Difodiant

Mae angen dewis pendant, - nid oes modd

          dewis mwy o seibiant:

     pa lôn a roddwn i’n plant -

     dyfodol ’te difodiant?

-----

Llun: Trauermarsch für die Aussterbenden Arten - Leipzig 2019 gan hybrid-mo...

23.10.2019

Dyma groesawu cyfrol newydd o gerddi i'r byd, a'r gyfrol honno yw Bedwen ar y Lloer gan Morgan Owen. Dyma gasgliad o gerddi gwlad a dinas, clawdd a gwter. Mae casgliad cyntaf Morgan yn ein tywys trwy strydoedd dinesig, tirluniau ôl-ddiwydiannol a choedwigoedd hynafol....

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

Beth sy’n apelio am Instagram fel cyfrwng i gyhoeddi cerddi byrion a delweddau?


I fi, mae Instagram yn le i fod yn gwbl arbrofol. I ddechrau, dydi Mam na Dad ar Instagram, felly dwi’n teimlo fel mod i’n gallu bod mor anaddas a budur a dwi isio! Dwi hefyd yn licio’r ffa...

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

Beth sy'n apelio am Instagram fel cyfrwng i gyhoeddi cerddi byrion a delweddau?

Mae diddordeb wedi bod gen i mewn cyfuno barddoniaeth a chelfyddyd weledol ers amser hir – mae enghreifftiau da iawn lle mae hyn wedi cael ei wneud yn effeithiol iawn yn Gymraeg (e.e. cyfrol...

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

Dilynwch Ŵyl Insta-gerddi'r Stamp yma ar y wefan ac ar ein cyfrif instagram: https://www.instagram.com/cylchgrawn_y_stamp/

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

(19.09.19)

Dyma bennill sydyn wedi’i sgwennu tra dwi ar fy ngwylia yn yr Eidal. Ddalish i gwch i’r dre rong a dwi rŵan angen pasio teirawr nes ddeith y gwch nesa. Idiot.

Neithiwr ro’n i a ‘nghariad yn siarad am y ffaith fod hi’n typical ein bod ni’n methu tywydd braf...

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

MANIFFESTO

’Dwi’n ceisio gweld y duwiau
Rhwng y coed ac ym mhob nant
Mae’n bosib credu mewn un Duw

Ac eto nabod cant.


’Dwi heb ’di newid llawer
Ers yr o’n i’n dair-ar-ddeg
Wedi llwyr wirioni’n lân
Ar chwedlau’r tylwyth teg

’Dwi’n credu mewn gwyddoniaeth
Sydd yn gadael l...

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean