23.10.2019

Dyma groesawu cyfrol newydd o gerddi i'r byd, a'r gyfrol honno yw Bedwen ar y Lloer gan Morgan Owen. Dyma gasgliad o gerddi gwlad a dinas, clawdd a gwter. Mae casgliad cyntaf Morgan yn ein tywys trwy strydoedd dinesig, tirluniau ôl-ddiwydiannol a choedwigoedd hynafol....

08.10.2019

Salacia (2018) gan Mari Ellis Dunning, Gwasg: Parthian, Pris: £8

Fel rheol, rwy’n dueddol o ddarllen llenyddiaeth gan fenywod yn unig. Dw i ddim wedi mynd ati i wneud hynny yn fwriadol, ond dyna’r math o ddeunydd sy’n tynnu fy sylw ac yn gafael ynof. Mae parti selsig y...

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

Beth sy’n apelio am Instagram fel cyfrwng i gyhoeddi cerddi byrion a delweddau?


I fi, mae Instagram yn le i fod yn gwbl arbrofol. I ddechrau, dydi Mam na Dad ar Instagram, felly dwi’n teimlo fel mod i’n gallu bod mor anaddas a budur a dwi isio! Dwi hefyd yn licio’r ffa...

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

Beth sy'n apelio am Instagram fel cyfrwng i gyhoeddi cerddi byrion a delweddau?

Mae diddordeb wedi bod gen i mewn cyfuno barddoniaeth a chelfyddyd weledol ers amser hir – mae enghreifftiau da iawn lle mae hyn wedi cael ei wneud yn effeithiol iawn yn Gymraeg (e.e. cyfrol...

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

Dilynwch Ŵyl Insta-gerddi'r Stamp yma ar y wefan ac ar ein cyfrif instagram: https://www.instagram.com/cylchgrawn_y_stamp/

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

(19.09.19)

Dyma bennill sydyn wedi’i sgwennu tra dwi ar fy ngwylia yn yr Eidal. Ddalish i gwch i’r dre rong a dwi rŵan angen pasio teirawr nes ddeith y gwch nesa. Idiot.

Neithiwr ro’n i a ‘nghariad yn siarad am y ffaith fod hi’n typical ein bod ni’n methu tywydd braf...

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

MANIFFESTO

’Dwi’n ceisio gweld y duwiau
Rhwng y coed ac ym mhob nant
Mae’n bosib credu mewn un Duw

Ac eto nabod cant.


’Dwi heb ’di newid llawer
Ers yr o’n i’n dair-ar-ddeg
Wedi llwyr wirioni’n lân
Ar chwedlau’r tylwyth teg

’Dwi’n credu mewn gwyddoniaeth
Sydd yn gadael l...

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

Dilynwch Ŵyl Insta-gerddi'r Stamp yma ar y wefan ac ar ein cyfrif instagram: https://www.instagram.com/cylchgrawn_y_stamp/

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

Dilynwch Ŵyl Insta-gerddi'r Stamp yma ar y wefan ac ar ein cyfrif instagram: https://www.instagram.com/cylchgrawn_y_stamp/

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

Beth sy'n apelio am Instagram fel cyfrwng i gyhoeddi cerddi byrion a delweddau?

Roeddwn i'n ei weld yn gyfle i arbrofi a rhannu efo pobol o'r un anian a diddordebau tebyg; i fod yn greadigol mewn lle cyfyng; i gyfuno delweddau a geiriau; a dangos fod y geiriau eu hunain...

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean