DWEUD Y DREFN PAN NAD OES TREFN

BLODEUGERDD 2O2O

Mae Blodeugerdd 2020 yn gasgliad uchelgeisiol o farddoniaeth sy'n ymgais i ddal ciplun o gyflwr barddoniaeth a barddoni ar yr eiliad hon yn ein hanes - y flwyddyn 2020. Mae'n cynnwys 100 o gerddi gan dros 60 o feirdd amrywiol o bob cwr o Gymru a thu hwnt. Caiff ei chyhoeddi yn ddigidol yn hwyrach eleni, ac rydym yn parhau i fonitro'r sefyllfa o ran effaith COVID-19 ar y gwaith o argraffu'r copi print.

Mae'r gyfrol bellach ar gael i'w rhagarchebu o'r dudalen hon, yn ddigidol ac mewn print. Rydym hefyd yn cynnig nifer o becynnau rhagarchebu sy'n cynnig y cyfle o chi fynd gam ymhellach a rhoi hwb i'r gwaith o gyhoeddi ac argraffu cyfrol o'r fath. Bydd pawb sy'n archebu un o'r pecynnau hyn yn derbyn cydnabyddiaeth rhwng y cloriau, ac maent yn cynnwys y cyfle i archebu cerdd gomisiwn gan un o'r golygyddion, a gofodau hysbysebu am ddim yng nghylchgrawn Y Stamp. Gobeithiwn yn fawr y byddwch yn ystyried cefnogi'r fenter hon i gyhoeddi cyfrol yr ydym yn wirioneddol gyffrous yn ei chylch.

y beirdd

Aled Lewis Evans – Ana Chiabrando Rees – Aneirin Karadog – Annes Glynn – Anni Llŷn – Anwen Pierce – Cadi Glwys – Caryl Bryn – Catrin Dafydd – Cris Dafis – David Leslie Davies – Dyfan Lewis – Elen Ifan – Emyr Lewis – Eurig Salisbury – Ffion Morgan – Gruffudd Owen – Grug Muse – Gwen Saunders Jones – Gwennan Evans – Gwynfor Dafydd – Hilma Lloyd Edwards – Howard Huws – Hywel Griffiths – Iestyn Tyne – Jacob Morris – Jim Parc Nest – John G Rowlands – John Williams Bwlchbach – Judith Musker Turner – Llio Elain Maddocks – Llŷr Gwyn Lewis – Lowri Hedd – Lyn Erfyl – Manon Awst – Manon Rhys – Mari Siôn - Matthew Tucker – Megan Elenid Lewis – Menna Elfyn – Menna Medi – Mererid Hopwood – Miriam Elin Jones – Morgan Owen – Morgan Rhys Powell – Morwen Brosschot – Myfanwy Bennet Jones – Nerys Rees Bowen – Osian Wyn Owen – Osian Rhys Jones – Owain Rhys – Owen Tydur Jones – Philippa Gibson – Rhys Iorwerth – rhys trimble – Robert Lacey – Sara Borda Green – Sara Louise Wheeler – Sian Northey – Siôn Tomos Owen – Steffan Nicholas – Tudur Hallam – Vernon Jones

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean