26.11.2019

Un o'r golygyddion yrrodd y cerdyn hwn draw o ben arall y byd, lle mae hi'n wanwyn a'r dyddiau'n mystyn:

Monjas yn y tulipanes

Trevelin

Mae nhw’n felyn, coch a phinc –

yn borffor-ddu fel mwyar, lliw

bricyll, lliw sych-felys gwelw’r

gwin. Mae’n nhw’n drilliw ac yn sgarlad

ac m...

01.11.2019

| ychwanegwyd gan

O dan y biliau a'r taflenni pitsas am ddim roedd cerdyn post bore 'ma, a dyma ni'n gwirioni! Rydym ni wrth ein boddau yn eu derbyn nhw o bell ac agos. Gan Heather Williams mae hwn yr holl ffordd o Nièvre yn Ffrainc ac wrth ei ddarllen aeth llwch glo ar hyd ein bysedd.....

20.11.2018

| ychwanegwyd gan

Hon oedd fy noson olaf yn Venice, dinas yr oeddwn i wedi breuddwydio amdani ers ro’n i’n fach. Roeddwn i’n eistedd yn set flaen vaporetto, math o gwch sy’n gweithio fel bws, a roeddwn i’n mynd i fyny’r Grand Canal am y tro ola’ i fyny i’r orsaf bws er mwyn gadael am by...

08.11.2018

| ychwanegwyd gan

Mae hi wastad yn braf derbyn cardiau post creadigol gan gyfeillion stampus sydd wedi anturio i lefydd pell ac agos. Mae Aneirin Karadog a'i deulu newydd symud i Lydaw am y flwyddyn (mi ddylech chi wybod hyn yn barod, fe gafodd o erthygl ar BBC Cymru Fyw a phopeth ...)...

10.07.2018

| ychwanegwyd gan

Mae criw Stamp HQ wrth eu boddau'n derbyn cardiau post creadigol o bedwar ban byd gan stampwyr crwydrol, ond weithiau fe ddaw un sy'n gwneud mwy na dod â darn bach o rywle arall i'n stepan drws - weithiau fe ddaw rhywbeth sy'n pigo'n cydwybod ac yn rhoi popeth mewn per...

26.06.2018

| ychwanegwyd gan

Daeth y golomen hefo cerdyn arall yn ei phig heddiw, a hwn gyda oglau llwch y mynydd arno fo. Roedd Anna George yn un o griw a aeth draw i fase camp Everest ond hyd yn oed a hithau bellach wedi cyrraedd Cymru fach yn ôl mae’r llethrau yn dal i dynnu.Cewch ddarllen y...

01.05.2018

| ychwanegwyd gan

Glaniodd cerdyn arall ar y mat, nid o Nicaragua y tro yma ond o ddwy ynys werdd - un yn fawr a'r llall yn fach. Braf yw cael pwt creadigol ar gerdyn post gan Beth Celyn, a fu yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Letterkenny, Donegal, cyn dianc am dridiau a drodd yn wythnos ar Yny...

18.04.2018

| ychwanegwyd gan

 Mae'r cerdyn post diweddaraf i ddisgyn trwy ddrws y Stamp wedi dod yr holl ffordd o Nicaragua, gan Lowri Ifor. Dyma sydd ganddi hi i'w ddweud ...

Dwi'n dod o Gaernarfon ac yn teithio yn Nicaragua ar y funud, ar ôl treulio mis yn Guatemala ac El Salvador. Yno mae hen fy...

03.02.2018

| ychwanegwyd gan

Mi fuodd ein Llyr bach ni ar drip bach dymor diwethaf, i dreulio tymor yn “astudio” ym mhrifysgol Harvard. Mae’n debyg fod o wedi mwynhau lot gormod; wedi dod yn aelod anrhydeddus o Faffia Wyddelig Boston; wedi rhannu sbliff efo Bill Clinton; wedi bod mewn ffeit efo Ja...

18.07.2017

| ychwanegwyd gan

A hithau’n dymor y gwyliau haf, a phawb fel petaent yn ‘madael ar dripiau cyffrous i lefydd ecsotig fel Dubrovnik ac Aberdaron, Caryl Angharad Roberts sy’n ein tywys ar hyd strydoedd Barcelona yn ein cerdyn post diweddaraf…

Lawrlwythwch yma: Cerdyn Post Caryl Angharad

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean