07.01.2020

| ychwanegwyd gan

Bu ein hadolygydd draw i Galeri, Caernarfon i weld arddangosfa o waith Marian Haf dan y teitl 'Argraff', sydd i'w weld yno rhwng16.12.19 – 31.01.20.

Yng nghanolfan Galeri Caernarfon, mae’r Safle Celf yn ymestyn dros sawl ystafell ac yn cwmpasu amrywiaeth difyr o arddang...

22.09.2019

| ychwanegwyd gan

Aeth ein hadolygydd draw i Oriel Martin Tinney, Caerdydd i weld sioe newydd gan un o artistiaid mwyaf arwyddocaol Cymru.

Mae’r artist Mary Lloyd Jones yn enwog am yr ymdriniaeth gyfoes o hanes yn ei gwaith, wrth blethu symbolau o’r henfyd gyda’i dehongliad unigryw o dir...

16.09.2019

| ychwanegwyd gan

Yr ail o gyfres o flogiau a ffotograffau gan Garmon Roberts, a fuodd yn mudo ar draws cyfandiroedd yr haf hwn, fel rhan o rali hynod hynod....

O’r 18fed o Orffennaf tan ddechrau mis Medi 2019, roeddwn i yn gyrru trwy'r Balkans a Thwrci hefo Rhys, mewn gobaith o gyrraedd...

03.09.2019

| ychwanegwyd gan

Cafodd Y Lle Celf yn yr Eisteddfod ymateb cadarnhaol eleni, ac mae gan ein hadolygydd syniadau ar gyfer agor y drws i ragor o bobl fwynhau'r arddangosfa flynyddol fwyaf o gelf weledol cyfoes yng Nghymru. 

Unwaith eto mae’r lle celf wedi llwyddo i arddangos amr...

25.07.2019

| ychwanegwyd gan

Celf wrthodedig yn gweld golau dydd

Mae’r Stamp yn falch o gyhoeddi’r diweddaraf yn ein cyfres o bamffledi, a gaiff ei ryddhau yr haf hwn.

Mae dim eto yn casglu ynghyd ddarnau o waith celf gweledol sy’n wrthodedig gan yr artistiaid eu hunain – hynny yw, dyma gelf nad yw’...

19.07.2019

| ychwanegwyd gan

Heno, bydd digwyddiad arbennig iawn yn cael ei gynnal yn g39, Caerdydd, fel rhan o arddangosfa sy'n digwydd yno ar hyn o bryd. Casgliad o waith celf o bob lliw a llun yw Empower Me!, gan artistiaid o bob lliw a llun, yn dathlu benyweidd-dra o bob lliw a llun. Un o'r tr...

07.05.2019

| ychwanegwyd gan

“Breuddwydiais unwaith am baraseit yn ceisio dianc o’m corff."

Freya Dooley, The Host, 2019, ffilm tri sianel HD gyda sain amgylchynol. Delweddau o osodiad The song settles inside of the body it borrows, Galeri Chapter, Caerdydd, 2019. Lluniau gan Mark Blower.

Des i i ad...

24.02.2019

(1) Cytia Gwalia Foel 


 

Dyma gasgliad o luniau nes i ar ôl bod yn darllen am hanes y teulu ar ochor fy nhad i o Nant Peris, a hanes y brwydro caled dros y dosbarth gweithiol yr oedd y diwydiant chwarelyddol wedi ei feithrin. Bu farw taid o Silicosis yn ei 70au. Roedd o...

10.02.2019

| ychwanegwyd gan

Fy enw i yw Gwen a dwi’n dod o Aberystwyth; cartref i wylanod hiwj a scenes machlud styning. Ar hyn o bryd dwi’n astudio’r gyfraith a gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn profi bywyd y ddinas fawr. Mae gwleidyddiaeth a chyfraith cymdeithasol wedi fy niddori i er...

29.01.2019

| ychwanegwyd gan

Dwi wedi neud bron i 400 darlun fel rhan o brosiect @darlun_y_dydd bellach. Sain siŵr iawn pam.

Nes i ddechre'r prosiect ar y 1af o Ionawr 2017 gan ddarlunio bob dydd am flwyddyn fel dihangfa wrth astudio gradd academaidd, ac wedi saib yn 2018, dwi wedi penderfynu ail-b...

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean