10.05.2020

I gloi mwy na mis o fwyd ar wefan Y Stamp, mwynhewch fwydo'r cof gyda phytiau rhyddiaith blasus Elin Sutton, a ffotograffau breuddwydiol Lowri Angharad.

Chips a rissole o’r papur wrth gerdded adre o ddosbarth nos. Digonedd o halen a finegr.

Cash only plis.

*

*

Cacen penbl...

26.04.2020

“Rwy’n hoffi ymweld ag amrywiaeth o leoliadau deinamig i arlunio. Gan nad ydw i’n medru gwneud hynny ar hyn o bryd, rwyf wedi ceisio dod o hyd i siapiau a lliwiau deinamig yn fy mywyd cartref o ddydd i ddydd. Wrth goginio’n amlach gyda ffrwyth a llysiau ffres, dwi 'di...

19.04.2020

"Mi ydw i wrth fy modd yn darlunio amryw o fwydydd amrywiol, gan roi cymeriad bach gwahanol i bob un er mwyn ychwanegu elfen bach o hwyl i 'ngwaith. Mae bwyd yn thema eang iawn gyda chymaint i'w gynnig o ran lliw, siâp a gwead. Mae'n braf gallu creu byd bach fy hun o'r...

18.02.2020

Yr wythnos hon, yr artist Catrin Menai sy'n ymateb i'n mis bach gwyrdd yn ôl ei gweledigaeth hi...

--*--

                                 

                                    Traserch yw’r tir...

07.02.2020

 Dyma ymateb yr artist Manon Dafydd, trwy gyfrwng cyfres o dorluniau papur, i'r mis bach gwyrdd. 

 Cydfodoli

 *

Dilynwch Manon ar Instagram: @mansiporffor

16.09.2019

| ychwanegwyd gan

Yr ail o gyfres o flogiau a ffotograffau gan Garmon Roberts, a fuodd yn mudo ar draws cyfandiroedd yr haf hwn, fel rhan o rali hynod hynod....

O’r 18fed o Orffennaf tan ddechrau mis Medi 2019, roeddwn i yn gyrru trwy'r Balkans a Thwrci hefo Rhys, mewn gobaith o gyrraedd...

25.07.2019

| ychwanegwyd gan

Celf wrthodedig yn gweld golau dydd

Mae’r Stamp yn falch o gyhoeddi’r diweddaraf yn ein cyfres o bamffledi, a gaiff ei ryddhau yr haf hwn.

Mae dim eto yn casglu ynghyd ddarnau o waith celf gweledol sy’n wrthodedig gan yr artistiaid eu hunain – hynny yw, dyma gelf nad yw’...

19.07.2019

| ychwanegwyd gan

Heno, bydd digwyddiad arbennig iawn yn cael ei gynnal yn g39, Caerdydd, fel rhan o arddangosfa sy'n digwydd yno ar hyn o bryd. Casgliad o waith celf o bob lliw a llun yw Empower Me!, gan artistiaid o bob lliw a llun, yn dathlu benyweidd-dra o bob lliw a llun. Un o'r tr...

07.05.2019

| ychwanegwyd gan

“Breuddwydiais unwaith am baraseit yn ceisio dianc o’m corff."

Freya Dooley, The Host, 2019, ffilm tri sianel HD gyda sain amgylchynol. Delweddau o osodiad The song settles inside of the body it borrows, Galeri Chapter, Caerdydd, 2019. Lluniau gan Mark Blower.

Des i i ad...

24.02.2019

(1) Cytia Gwalia Foel 


 

Dyma gasgliad o luniau nes i ar ôl bod yn darllen am hanes y teulu ar ochor fy nhad i o Nant Peris, a hanes y brwydro caled dros y dosbarth gweithiol yr oedd y diwydiant chwarelyddol wedi ei feithrin. Bu farw taid o Silicosis yn ei 70au. Roedd o...

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean