07.01.2020

| ychwanegwyd gan

Bu ein hadolygydd draw i Galeri, Caernarfon i weld arddangosfa o waith Marian Haf dan y teitl 'Argraff', sydd i'w weld yno rhwng16.12.19 – 31.01.20.

Yng nghanolfan Galeri Caernarfon, mae’r Safle Celf yn ymestyn dros sawl ystafell ac yn cwmpasu amrywiaeth difyr o arddang...

22.09.2019

| ychwanegwyd gan

Aeth ein hadolygydd draw i Oriel Martin Tinney, Caerdydd i weld sioe newydd gan un o artistiaid mwyaf arwyddocaol Cymru.

Mae’r artist Mary Lloyd Jones yn enwog am yr ymdriniaeth gyfoes o hanes yn ei gwaith, wrth blethu symbolau o’r henfyd gyda’i dehongliad unigryw o dir...

03.09.2019

| ychwanegwyd gan

Cafodd Y Lle Celf yn yr Eisteddfod ymateb cadarnhaol eleni, ac mae gan ein hadolygydd syniadau ar gyfer agor y drws i ragor o bobl fwynhau'r arddangosfa flynyddol fwyaf o gelf weledol cyfoes yng Nghymru. 

Unwaith eto mae’r lle celf wedi llwyddo i arddangos amr...

02.09.2019

| ychwanegwyd gan

Brawd a chwaer sydd yn hawlio muriau dau o brif arddangosfeydd Oriel Plas Glyn y Weddw dros dymor yr haf. Aeth adolygydd draw ar ran y Stamp.

Mae cerdded i mewn i 'stafell arddangosfa Rachel Porter ym Mhlas Glyn y Weddw, Llanbedrog, fel camu i mewn i nefoedd fach dawel...

30.07.2019

Basgedwaith: Swyddogaeth ac Addurniad, yng Nghanolfan Grefft Rhuthun,

20 Gorffennaf – 13 Hydref 2019

‘If you haven’t got something to put it in, food will escape you – even something as uncombative and unresourceful as an oat. You put as many as you can into your stomach...

26.04.2019

Cyfres o gerfluniau wedi eu gosod o amgylch Castell Coch yw 'Squatters' gan Laura Ford, ac fel mae'r enw'n awgrymu, mae rhywrai neu rywbeth wedi dod i darfu ar grandrwydd y castell. Aeth adolygydd brwd draw i weld y sioe uchelgeisiol hon gan Oriel Deg, a mwynhau'r antu...

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean