Mudo

Cris Dafis

Cyhoeddwyd Mai 2019

Rhif Llyfr Rhyngwladol 978-1-9995870-3-1

Pamffled 20 tudalen, cerddi

£3.00Price

Allwedd i fyd sy’n fwy na thristwch

Wedi iddo fod yn dawedog fel bardd ers diwedd y 1980au, mae Cris Dafis ar fin cyhoeddi casgliad newydd o gerddi.

Mudo, pamffled a gyhoeddir gan Gyhoeddiadau’r Stamp, yw’r cerddi cyntaf iddo fentro eu cyhoeddi ers i’w gyfrol gyntaf, Ac Ystrydebau Eraill, ymddangos yng nghyfres Beirdd Answyddogol gwasg Y Lolfa. Mae cyhoeddi’r pamffled yn cyd-daro â mis o gyfraniadau ar y thema ‘Mudo’ ar wefan Cylchgrawn Y Stamp.

O Lanelli y daw Cris Dafis yn wreiddiol, ond mae wedi byw yng Nghaerdydd ers degawdau bellach. Yno, mae’n gweithio fel tiwtor iaith gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, cyfieithydd gyda Chyngor Caerdydd a cholofnydd i gylchgrawn Golwg.

Yn 2005, daeth tro mawr ar ei fyd pan foddodd ei gymar, Alex, wrth geisio’i achub yn y môr tra ar wyliau ar ynys Bali.

Ymateb i’r brofedigaeth honno y mae’r dilyniant newydd hwn o gerddi dros ddegawd yn ddiweddarach. Maen nhw’n dangos nad yw colled o’r fath fyth yn diflannu, a bod ambell golled yn golled am byth.

Yng nghanol tristwch, fodd bynnag, daw rhyddhad o dro i dro, gan gynnig allwedd i ‘fyd sy’n fwy / na thristwch’.

Cyhoeddiadau'r Stamp

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean