Cyhoeddiadau'r Stamp

Awduron

Defnyddiwch y dudalen hon i ddysgu rhywfaint yn fwy am y rhai sydd wedi cyhoeddi cyfrolau neu bamffledi unigol trwy Gyhoeddiadau'r Stamp. Nid yw rhai sydd â'u gwaith mewn casgliadau aml-gyfrannog wedi eu cynnwys yma.

Caryl Bryn

Daw Caryl Bryn o Amlwch ym Môn, a chyhoeddwyd ei chyfrol gyntaf o gerddi a rhyddiaith, Hwn ydy'r llais, tybad? yn 2019. 

Ceir holi parhaus yng ngwaith Caryl, a llwydda yn aml iawn i ddarganfod y pethau mawr yn y pethau lleiaf un. Mae'n ymdrin yn arbennig o grefftus â phwnc galar, rhywbeth y mae hi wedi siarad yn agored iawn yn ei gylch ers rhai blynyddoedd.

Cris Dafis

Iestyn Tyne

Brodor o Ben Llŷn sydd bellach wedi ymgartrefu yng Nghaernarfon. Treuliodd dair blynedd yn astudio gradd yn Aberystwyth, ac mae bellach yn gweithio fel cyfieithydd i Gyngor Sir Gwynedd ac yn llawrydd fel llenor a cherddor. Mae'n un o sylfaenwyr a golygyddion Y Stamp.

Enillodd Goron Eisteddfod yr Urdd yn y Fflint yn 2016, a Chadair Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a'r Fro 2019. Ef yw'r cyntaf i fod wedi ennill y ddwy wobr. 

Ei ail gyfrol, ar adain, ac ail-argraffiad o'i gyfrol gyntaf, addunedau, oedd cyfrolau cyntaf Cyhoeddiadau'r Stamp, ac fe'u cyhoeddwyd fel arbrawf wrth ddechrau'r fenter, mewn gwirionedd. Cyhoeddwyd nifer gyfyngedig o drydydd casgliad o'i waith, pamffled dan y teitl Cywilydd, yn 2019.

Mae llawer o'i waith yn trafod ymylon - yn rai ffigurol ac haniaethol, a'r pethau a'r posibiliadau sydd trwy fod ar erchwyn neu drothwy rhywbeth. Mae ei waith diweddaraf, fodd bynnag, yn fwy gwleidyddol ei naws ac yn mynd i'r afael â materion amgylcheddol.

Morgan Owen

O Ferthyr Tudful y daw Morgan Owen yn wreiddiol. 

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean