Cyhoeddiadau'r Stamp

Gwasg fechan annibynnol yw Cyhoeddiadau'r Stamp, a redir ochr yn ochr â Chylchgrawn Y Stamp. Mae'n gweithredu ar sail yr un gwerthoedd â'r cylchgrawn, gyda'r gobaith o roi llwyfan i leisiau newydd ac ymylol, creu llwyfan agored i greadigrwydd o bob math, a bodoli'n annibynnol heb nawdd cyhoeddus. 

Rydym yn ymfalchio nid yn unig mewn cyhoeddi print (a hynny am y tro cyntaf i fwyafrif yr awduron), ond hefyd mewn trefnu  ddigwyddiadau sy'n cynnig y cyfle i gyfrannwyr y cyfrolau drafod, dadansoddi a pherfformio eu gwaith - cyfle yr ystyriwn yn llawn mor bwysig â chyhoeddi'r gwaith hwnnw yn y lle cyntaf.

Galwad Agored - PAMFFLEDI

Rhy ddiog i sgwennu nofel, ond dal eisiau gweld eich gwaith mewn print? Mae’r Stamp eich heisiau chi! Rydan ni’n chwilio am waith addas i gael ei gyhoeddi mewn PAMFFLEDI, ar gyfer cyfres newydd trwy Gyhoeddiadau’r Stamp.

 

Rydan ni’n chwilio am ddarnau byrion o waith, addas i’w cyhoeddi mewn pamffledi o ryw 8 i 20 tudalen o hyd

 

Does yna ddim cyfyngiad o ran ffurf. Byddwn yn croesawu dilyniannau o gerddi, straeon byrion, monologau neu sgriptiau, stribedi comig, zines, cyfresi o frasluniau neu gyweithiau hybrid o wahanol gyfryngau fel ei gilydd. Croesewir cyweithiau a gwaith unigol

 

Rydym yn chwilio am gysyniadau cryfion, fydd yn gweddu i gael eu hargraffu mewn pamffledi byr.

 

Diddordeb? Meddwl mai chi yw’r un? Gyrrwch grynodeb o 200 gair o’r syniad, ynghyd â sampl o waith (tua 50 llinell o farddoniaeth, 500 gair o ryddiaith, neu sampl tebyg o unrhyw gyfrwng arall) at cyhoeddiadau.ystamp@gmail.com

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean