12.05.2020

| ychwanegwyd gan

Y Soned Jazz – neuadd fawr rhwng cyfyng furiau

Wanda Coleman, y bardd Affro-Americanaidd o Los Angeles, sy’n gyfrifol am fathu’r term American sonnet, ac am berffeithio’r mesur a gafodd yr enw ganddi. Doedd strwythur caethiwus mydr iambig a phatrymau odli y soned Ewrope...

22.01.2020

Dyma’r darn diweddaraf mewn cyfres o ysgrifau lle rhoddir cyfle i awduron, beirdd a dramodwyr ystyried elfennau o’u crefft gan rannu yr hyn y maent wedi ei ddysgu. Gobeithiwn y bydd o ddefnydd i eraill wrth ystyried a datblygu eu crefft hwy, boed hynny drwy roi syniada...

13.11.2019

Mae Dr Sara Louise Wheeler yn ysgrifennu'n golofn 'synfyfyrion llenyddol' i Y Clawdd, sef papur bro Wrecsam a'r cylch ac mae’n curadu’r blog ‘Yr Onomastegydd’. Mae’n Gymrawd Ymchwil Gwadd ym Mhrifysgol Glyndŵr ac mae’n byw ym mhenrhyn Cilgwri.

Dyma’r ail ddarn mewn cyfr...

16.10.2019

Dyma’r darn cyntaf mewn cyfres o ysgrifau lle rhoddir cyfle i awduron, beirdd a dramodwyr ystyried elfennau o’u crefft gan rannu yr hyn y maent wedi ei ddysgu. Gobeithiwn y bydd o ddefnydd i eraill wrth ystyried a datblygu eu crefft hwy, boed hynny drwy roi syniadau ne...

Please reload

Croeso i gyfres o ysgrifau lle rhoddir cyfle i awduron, beirdd a dramodwyr ystyried elfennau o’u crefft gan rannu yr hyn y maent wedi ei ddysgu. Gobeithiwn y byddant o ddefnydd i eraill wrth ystyried a datblygu eu crefft hwy, boed hynny drwy roi syniadau newydd, neu ddim ond trwy beri i ni eistedd yn ôl ac ystyried ein hymarfer ninnau.

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean