10.05.2020

I gloi mwy na mis o fwyd ar wefan Y Stamp, mwynhewch fwydo'r cof gyda phytiau rhyddiaith blasus Elin Sutton, a ffotograffau breuddwydiol Lowri Angharad.

Chips a rissole o’r papur wrth gerdded adre o ddosbarth nos. Digonedd o halen a finegr.

Cash only plis.

*

*

Cacen penbl...

28.02.2020

| ychwanegwyd gan

Ar hyd y canrifoedd mae'r bwydydd rydyn ni wedi, ac yn, eu bwyta yn esblygu'n barhaus a blasau newydd yn cael eu creu yn gyson. Erbyn 2030 mae disgwyl y byddwn ni’n bwyta bwydydd hollol whanol i'r hyn rydyn ni wedi'i brofi o'r blaen. A fyddwn ni'n bwyta mwy o gynnyrch...

08.11.2019

| ychwanegwyd gan

Mae Tîm Pêl-droed menywod Caerdydd, Titws Taf, yn dathlu ei phenblwydd yn 1 oed yr wythnos hon, ac i ddathlu, maent wedi bod yn rhoi gwersi Cymraeg i dîm pêl-droed menywod Cymru. Dyma Bethan Mai Morgan Ifan, un o sylfaenwyr y clwb, yn trafod beth sydd mor hynod am y ti...

25.06.2019

| ychwanegwyd gan

Hyfrydwch yw rhannu dyrnaid arall o haiga gan John Rowlands. Gallwch weld rhagor o'i waith (ar y cyd â'i fab, Morgan Alun) ar wefan Y Stamp ac yn Y Stamp: Rhifyn 7 - Gwanwyn 2019.

Mwynhewch, ystyriwch, ac ymatebwch.

04.06.2019

Rhagolwg o daith gerddorol newydd, fydd yn teithio Cymru yn mis Mehefin sydd ar y wefan yr wythnos yma.

Mae'r trwmpedwr Tomos Williams wedi dod â chriw o gerddorion arbennig o Gymru at ei gilydd o dan yr enw 'Cwmwl Tystion/Witness' i berfformio cyfansoddiad newydd sydd...

24.02.2019

(1) Cytia Gwalia Foel 


 

Dyma gasgliad o luniau nes i ar ôl bod yn darllen am hanes y teulu ar ochor fy nhad i o Nant Peris, a hanes y brwydro caled dros y dosbarth gweithiol yr oedd y diwydiant chwarelyddol wedi ei feithrin. Bu farw taid o Silicosis yn ei 70au. Roedd o...

22.08.2018

| ychwanegwyd gan

Wel, a'r steddfod bellach yn ddim byd mwy na atgof, dyma gyfle i edrych yn ôl ar yr wythnos a’i hadladd. Yn ystod yr wythnos, gofynodd Y Stamp i ambell berson daro golwg ar gynnyrch ac arddangosfeydd yr eisteddfod, ac adrodd yn ôl i ni yn fama yn Stamp HQ. Y cyntaf i w...

24.07.2018

| ychwanegwyd gan

"Ma 'na ddarn yn y stori'n sôn am amser bath yn nhŷ nain, felly lluniais y ferch yn y bath 'ym mreichia du' ... fel 'se popeth yn iawn yn y bath, mae hi'n anghofio am realiti felly mae hi'n gwynebu i ffwrdd o'r du. Gwelir fod y 'du'n cael ei sugno ... mewn i 'ngwythien...

24.04.2018

| ychwanegwyd gan

 Sgwarnogod - Kim Atkinson

Daeth yr eira’n

ddirybudd

a disgynnodd

fesul pluen

wynias, wen

drwy’r dydd.

A ninnau’n dau

a’r ci

yn dringo’r allt

rhwng dau glawdd.

Pob polyn a phostyn,

pob gwifren a giât,

pob llwyn,

yn farciau siarp

pen ac inc

ar ddalen lân.

Côt y ci

yn gwynnu’r eira;

welais...

23.08.2017

| ychwanegwyd gan

Eleni eto comisiynwyd bardd a ffotograffydd i ddehongli’r adeiladau a enwebwyd ar gyfer gwobr Bensaernïaeth yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn. Roedd pedwar adeilad yn y ras eleni- Ysgol Bae Baglan, Ysgol Uwchradd y Rhyl, adeilad CUBRIC yng Nghaerdydd, a Silver House ar...

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean