02.12.2019

| ychwanegwyd gan

Nos Fercher, byddwn yn cynnal lansiad ein nawfed rhifyn print yng nghwmni Off y Grid. Ond pwy neu beth ydi Off y Grid yn union? Dyma'r Stamp yn gofyn pump o gwestiynau sydyn i chi gael gwybod mwy ...

Beth yw gweledigaeth Off y Grid?

Yn syml iawn: mwy o ffilimiau i fwy o...

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

Beth sy’n apelio am Instagram fel cyfrwng i gyhoeddi cerddi byrion a delweddau?


I fi, mae Instagram yn le i fod yn gwbl arbrofol. I ddechrau, dydi Mam na Dad ar Instagram, felly dwi’n teimlo fel mod i’n gallu bod mor anaddas a budur a dwi isio! Dwi hefyd yn licio’r ffa...

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

Beth sy'n apelio am Instagram fel cyfrwng i gyhoeddi cerddi byrion a delweddau?

Mae diddordeb wedi bod gen i mewn cyfuno barddoniaeth a chelfyddyd weledol ers amser hir – mae enghreifftiau da iawn lle mae hyn wedi cael ei wneud yn effeithiol iawn yn Gymraeg (e.e. cyfrol...

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

MANIFFESTO

’Dwi’n ceisio gweld y duwiau
Rhwng y coed ac ym mhob nant
Mae’n bosib credu mewn un Duw

Ac eto nabod cant.


’Dwi heb ’di newid llawer
Ers yr o’n i’n dair-ar-ddeg
Wedi llwyr wirioni’n lân
Ar chwedlau’r tylwyth teg

’Dwi’n credu mewn gwyddoniaeth
Sydd yn gadael l...

03.10.2019

| ychwanegwyd gan

Beth sy'n apelio am Instagram fel cyfrwng i gyhoeddi cerddi byrion a delweddau?

Roeddwn i'n ei weld yn gyfle i arbrofi a rhannu efo pobol o'r un anian a diddordebau tebyg; i fod yn greadigol mewn lle cyfyng; i gyfuno delweddau a geiriau; a dangos fod y geiriau eu hunain...

06.06.2019

Mared Roberts ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama yn yr Urdd eleni, gyda'i drama 'Sgidie, sgidie, sgidie', drama yn ymdrin â digartrefedd yng Nghymru. Y Stamp aeth ati i holi'r cwestiynau pwysig iddi.

Beth wyt ti’n ei wneud o ddydd i ddydd?

Dw...

05.06.2019

| ychwanegwyd gan

Daeth Brennig Davies i'r brig eleni yng nghystadleuaeth y Goron yn eisteddfod yr Urdd, gyda'i stori fer Digwyddodd, Darfu- stori am ddynes sy'n dod o hyd i lwynog gwyllt. Mi fuodd y Stamp yn holi Brennig am hyn a'r llall ag arall ...

Beth wyt ti’n wneud o ddydd i ddydd?

...

04.06.2019

Rhagolwg o daith gerddorol newydd, fydd yn teithio Cymru yn mis Mehefin sydd ar y wefan yr wythnos yma.

Mae'r trwmpedwr Tomos Williams wedi dod â chriw o gerddorion arbennig o Gymru at ei gilydd o dan yr enw 'Cwmwl Tystion/Witness' i berfformio cyfansoddiad newydd sydd...

07.05.2019

| ychwanegwyd gan

“Breuddwydiais unwaith am baraseit yn ceisio dianc o’m corff."

Freya Dooley, The Host, 2019, ffilm tri sianel HD gyda sain amgylchynol. Delweddau o osodiad The song settles inside of the body it borrows, Galeri Chapter, Caerdydd, 2019. Lluniau gan Mark Blower.

Des i i ad...

04.04.2019

| ychwanegwyd gan

Mae'n fore digon oer yng Nghaernarfon, ond mae'r croeso a'r baned yn gynnes yn hwb creadigol ac oriel Balaclafa CARN, sydd ers mis bellach wedi bod yn gartref i raglen lawn dop o ddigwyddiadau gan griw bach ond gweithgar Gŵyl y Ferch, a gynhaliwyd eleni am y tro cyntaf...

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean