Cyfraniad, clod neu gŵyn i’w anfon atom? E-bostiwch:


golygyddion.ystamp@gmail.com

Neu fe allwch drydar @ystampus

Eisiau cyfrannu i’r Stamp? Rydym wastad yn barod i dderbyn straeon byrion, cerddi, darnau celf, ysgrifau neu erthyglau. Ond rydym hefyd yn chwilio am eitemau penodol ar gyfer y cylchgrawn a’r wefan:

Cerdyn Post Creadigol

Wedi bod ar daith i ben draw byd, neu jest i ben draw lon? Rydym yn chwilio am gardiau post creadigol - pytiau byrion creadigol yn ymwneud â thaith gyda chyflwyniad byr i’r fan neu’r daith dan sylw.

Rhestr Ddarllen

Yn arbenigwr ar sŵoleg? Llenyddiaeth Vietnamaidd? Ffilmiau o dde Corea? Rydym yn chwilio am restrau darllen o 10 eitem ar feysydd penodol, o’r niche i’r prif lif.

AilBobi Jones

Oes yna ddarn o waith, ffigwr penodol, neu faes sydd wedi cael cam yn hanes creadigrwydd neu lenyddiaeth Gymraeg? Wedi eu hesgymuno o’r canon yn anheg? Wedi eu hanghofio? Cyfle i ailbobi hanes llenyddiaeth Gymraeg gan dynnu ein sylw at y trysorau coll ydi’r golofn yma.

Os oes gennych chi syniad ar gyfer un o’r uchod, cysylltwch. Ac i gael gwell syniad o’r hyn yr ydym ni’n chwilio amdano, ewch i bori trwy’r wefan a’r ôl-rifynau i weld enghreifftiau blaenorol o’r eitemau yma i gyd.

Gallwch hefyd gysylltu trwy'r ffurflen isod:

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean