Cyflwyno gwaith: Mae’r Stamp yn croesawu cyflwyniadau digymell o waith dros e-bost. Pan yn anfon cyfraniadau testun, croeso i chi anfon darnau o ryddiaith neu ysgrifau o hyd at 2,000 o eiriau, neu hyd at dair tudalen o farddoniaeth atom. Er mwyn sicrhau fod gennym amser digonol i ymateb i bob cyfrannydd, gofynnwn nad ydych yn cyflwyno mwy nag un darn pob 3 mis. Os nad ydych yn clywed yn ôl o fewn pythefnos, gofynnwn eich bod yn gyrru neges i’n hatgoffa.

Cyfraniad, clod neu gŵyn i’w anfon atom? E-bostiwch:


golygyddion.ystamp@gmail.com

Neu os yw'n well gennych, cysylltwch â'r tîm trwy lenwi'r ffurflen isod:

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean