Cenedl? Pa Genedl? - Ian Rowlands

Y STAMP: Rhifyn 5 - Haf 2018

Llyfryddiaeth

O ran Cymru:

Adams, David, Staging Wales (Gomer 1996). Hefyd cyfrannodd Adams nifer erthyglau ac adolygiadau http://www.theatre-wales.co.uk/critical/index.asp – archif gynhwysfawr am drawsolwg o theatr yng Nghymru rhwng 1995 a 2005. Noder sylwadau Rowlands ar theatr genedlaethol (i) http://www.theatre-wales.co.uk/critical/critical_detail.asp?criticalID=48 – sylwadau a ysgrifenwyd gan Rolwands ar gyfer Archwiliad y Cynulliad i bolisi diwylliant a’r celfyddydau yn 2000 a (ii) ‘A View from the Operating Table’ (2002), ysgrifennwyd tra roedd Rowlands yn Gyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Gwynedd

Brooks, Simon, Pam Na Fu Cymru: Methiant Cenedlaetholdeb Cymru (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2015)

 

Jones, Anwen, National Theatres in Context, (Gwasg Prifysgol Cymru, 2007)

 

Rowlands, Ian, cyfweliad gyda ‘John E McGrath, National Theatre Wales’ Contemporary Theatre Review, 2013 Vol. 23, No. 4

 

O ran yr Alban:

 

Hamilton, Christine, http://christinehamiltonconsulting.com – yma, cewch eich cyferio at ffynhonellau lu.

 

Schoene, Berthold, The Edinburgh companion to contemporary Scottish literature (Edinburgh University Press 2007). Cyfres o draethodau ar effaith datganoli ar y celfyddydau gan gynnwys traethawd gan Adrienne Scullion; ‘Devolution and Drama: Imagining the Possible’.

 

Reid, Trish Theatre and Scotland (Palgrave 2013) – os am gipolwg cryno.

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean