Cyhoeddiadau'r Stamp

£5.00Price

moroedd/dŵr 

Morgan Owen

(delweddau Timna Cox)

Cyhoeddwyd Gorffennaf 2019

Rhif Llyfr Rhyngwladol 978-1-9995870-4-8

Pamffled 20 tudalen, cerddi a delweddau lliw

Cerddi alltudiaeth ac ailenedigaeth

Mae moroedd/dŵr yn ddilyniant cysyniadol, ac fe ddaw o’r wasg fisoedd yn unig cyn cyhoeddi cyfrol gyntaf Morgan, Bedwen ar y Lloer.

Cerddi am foroedd yw y rhain, ond rhai oriog a chyfnewidiol, fel y profiadau maen nhw’n gyfrwng iddynt. Ble mae tynnu ffiniau rhwng moroedd? Pryd daw dŵr yn fôr? Yn yr un modd, pryd mae presenoldeb yn troi’n berthyn? Pryd daw dadrith yn benllanw? A phryd y daw diwedd yn ddechreuad?

O Ferthyr Tudful y daw Morgan Owen yn wreiddiol, ac mae stamp y lle hwnnw yn gryf ar lawer o waith. Mae wedi bod yn rhan o brosiectau ‘Awduron wrth eu Gwaith’ Gŵyl y Gelli a ‘Her 100 Cerdd’ Llenyddiaeth Cymru. Bu’n fardd preswyl Arddangosfa Bensaernïaeth y Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol 2018, ac yn Fardd y Mis Radio Cymru yn gynharach eleni.

Dyma adeg da felly i lywio casgliad o’i waith drwy’r wasg, ac mae Cyhoeddiadau’r Stamp yn falch o fod wedi cael y cyfle i gydweithio â’r bardd yn hyn o beth. Comisiynwyd yr artist Timna Cox i greu delweddau yn ymateb i'r cerddi, ac mae'r rhain yn ychwanegu ymhellach at naws y casgliad.

‘Roedd Morgan yn un o’r rhai a gyhoeddodd waith yn rhifyn cyntaf un cylchgrawn Y Stamp, yn ôl yng Ngwanwyn 2017,’ meddai Iestyn Tyne, un o olygyddion y pamffled; ‘mae’n braf meddwl rŵan ein bod ni mewn sefyllfa o allu dwyn pamffled o’i waith i sylw darllenwyr am y tro cyntaf.’

Adolygiadau

Trist oedd colli Dewi Stephen Jones, y bardd cywrain, cynnil, heriol o'r Ponciau eleni. Ond mae cyfrol @morgowen moroedd/dŵr @ystampus yn tystio bod ganddo olynydd disglair #awenGymraeg 

@waunyfran ar Twitter

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean