14.01.2020

| ychwanegwyd gan

Be' well ar ddechrau blwyddyn newydd na thamaid bach blasus o'r hen flwyddyn i'w fwynhau o'r newydd?

Yn unol â'r arfer, dyma gyflwyno ein rhifyn diweddaraf, sef Rhifyn Gaeaf 2019, am ddim i bawb o bobl y byd ei lawrlwytho - a hynny am ddim!

Mae'r rhifyn newydd lliwgar hw...

21.12.2019

| ychwanegwyd gan

Wel, dyma 2019 yn tynnu at ei therfyn. Bu'n flwyddyn o newid mawr yn Y Stamp, wrth i ni ffarwelio efo Miriam Elin Jones fel golygydd, a chroesawu Esyllt Lewis i'n plith. Ehangwyd ochr gyhoeddi'r fenter, gyda Cyhoeddiadau'r Stamp yn mynd o nerth i nerth. Cyhoeddwyd y tr...

11.12.2019

| ychwanegwyd gan

Pleser i'r Stamp yw datgan fod pamffled o stabal y Stamp wedi dod yn fuddugol mewn gwobr newydd i bamffledi barddoniaeth neithiwr. 

moroedd/dŵr, pamffled cysyniadol o gerddi gan Morgan Owen, yw enillydd cyntaf categori newydd am farddoniaeth mewn ieithoedd Celtaidd yng...

25.07.2019

| ychwanegwyd gan

Celf wrthodedig yn gweld golau dydd

Mae’r Stamp yn falch o gyhoeddi’r diweddaraf yn ein cyfres o bamffledi, a gaiff ei ryddhau yr haf hwn.

Mae dim eto yn casglu ynghyd ddarnau o waith celf gweledol sy’n wrthodedig gan yr artistiaid eu hunain – hynny yw, dyma gelf nad yw’...

19.07.2019

| ychwanegwyd gan

Heno, bydd digwyddiad arbennig iawn yn cael ei gynnal yn g39, Caerdydd, fel rhan o arddangosfa sy'n digwydd yno ar hyn o bryd. Casgliad o waith celf o bob lliw a llun yw Empower Me!, gan artistiaid o bob lliw a llun, yn dathlu benyweidd-dra o bob lliw a llun. Un o'r tr...

03.07.2019

| ychwanegwyd gan

Bore Mercher llawen a llon, un ac oll. Dyma gyhoeddiad stampus am gyhoeddiad stampus ar eich cyfer ...

Cerddi alltudiaeth ac ailenedigaeth

Bydd Cyhoeddiadau’r Stamp yn lansio’r casgliad cyhoeddedig cyntaf o waith y bardd Morgan Owen yng Ngŵyl Arall, Caernarfon. Mae moroe...

13.06.2019

| ychwanegwyd gan

Annwyl gyfeillion,

Dyma alw ar ymarferwyr creadigol o bob maes a mympwy: artistiaid gweledol, cerddorion, llenorion, dramodwyr ac yn y blaen.

Mae’r Stamp yn chwilio am 5-10 o ymarferwyr o bob math o ddisgyblaethau i gyd-weithio ar greu gwaith gwreiddiol, i’w arddangos me...

11.06.2019

| ychwanegwyd gan

  Gorffwys ar ôl bod yn darllen llyfrau (Jeong Seon, 1676-1759)

Cafwyd ymateb cadarnhaol i drafod a fu ar wefan Y Stamp y llynedd ynghylch rhestrau byrion cystadlaeuaeth Llyfr y Flwyddyn 2018. Un o'n hamcanion pennaf wrth sefydlu'r cylchgrawn ddwy flynedd a hanner yn ôl...

24.04.2019

Bendigeidfran — camu ar bont i ddatgelu byd newydd.

73 milltir sydd rhwng Caergybi a Dulyn, ond er i ni fod yn ddaearyddol mor agos, mae’n syfrdan nad yw’r Cymry a’r Gwyddelod yn gwybod llawer am ein gilydd. Gofynnwch i Gymro cyffredin, beth yw’r peth cyntaf sy’n dod i’...

05.03.2019

| ychwanegwyd gan

Bydd Streic Cynulliad Menywod Cymru yn digwydd yng Nghaerdydd ddydd Gwener yma, ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, er mwyn tynnu sylw at anhegwch sefyllfa waith menywod o bob cefndir. Un o'r trefnwyr, Tessa Marshall, sy'n egluro mwy ac yn galw ar ffeministiaid i ymuno...

Please reload

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2019 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean