• Miriam Elin Jones

Cerdd: Cadenza Cerddorfa'r Orsaf - Awen Fflur


(Wrth edrych ar y tyrfaoedd yng ngorsaf Grand Central yn Efrog Newydd, ddeuddydd cyn urddo’r Arlywydd newydd, Donald Trump.)

Maen nhw yma, yn eu miloedd, a diben pendant i daith pob un wrth heidio i gyfeiliant y trenau is law.

Clecian y sodlau, Murmur olwynion ces, Sisial newid mân mewn pocedi, yw cân cerddorfa’r orsaf.

Dyn ar daith i’w waith; cyfreithiwr, cyfrifydd neu feddyg, mwy na thebyg.

Hen gwpwl, â phrawf yr oesau yng yn glir yn nghadernid eu cyffyrddiad.

Cwpwl ifanc yn dadlau â’u geiriau fel bwledi ar garreg ateb waliau’r orsaf.

Yna, tawela gerddorfa’r orsaf wrth i’m llygaid lanio arnynt hwy.

Nid tutti mohoni bellach ond cadenza cymhleth dwy ferch a dau arwydd.

‘Love not Hate’; eu cri mewn paent amryliw, ac un llaw yn dal arwydd, a’r naill yn cydio yn y llall yn dynn. Datganiad gwleidyddol yw eu cusan bellach.

Yr aniddigrwydd i dderbyn ei gasineb Ef a’i debyg yn fasg rhyfel ar eu gwynebau, ond â llygedyn o ofn yn newrder eu gwedd.

Collwn ddeigryn dros ddyfodiad y wal, sy’n troi ein dynoliaeth yn Nhw a Ni Da a Drwg Dyn a Dynes Du a Gwyn

Er gwaetha’r arwyddion, y canu a’r crïo, anorfod yw urddo’r gwenwyn i dŷ gwyna’r byd.

Gorymdeithiant i’r pellter, law yn llaw wrth i gadenza’r orsaf ddod i ben ac aildanio’r gerddorfa yn fy mhen,

A chywair leiaf yr America Newydd yn gadael chwerder anniddig ar dafodau’r sawl sy’n gwrthod tawelu.

Maen nhw yma, yn eu miloedd a nodau’r gȃn yn boddi’r gwenwyn yn ddyfn i gerrig yr orsaf.

Awen Fflur

#Barddoniaeth

15 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean