• Miriam Elin Jones

Cerdd: Dyn-gar-gwch - Lowri Hedd


Yn dilyn Diwrnod Ffoaduriaid y Byd, 20/6/17.

Rhag dysgeidiaeth ofn a bai trown gefn a meithrin anian. Teulu dyn, heb ffîn, yn un tros alar glannau marian.

Lowri Hedd

#Barddoniaeth

14 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean