• Y Stamp

Adolygiad: Y Tŵr - Guto Puw

(o Y STAMP: Rhifyn 2 - Haf 2017)

Libretto - Gwyneth Glyn

Seiliedig ar ddrama Gwenlyn Parry

Music Theatre Wales a Theatr Genedlaethol Cymru

Mai - Mehefin 2017

Cast:

Caryl Hughes (Benyw)

Gwion Thomas (Gwryw)

Doeddwn i erioed wedi gwylio opera ar ei hyd o’r blaen, felly, gyda chwilfrydedd a mymryn o chwithdod yr es i ganolfan Pontio i wylio Y Tŵr, cyd-gynhyrchiad rhwng Music Theatre Wales a’r Theatr Genedlaethol, ac addasiad o un o ddramâu enwocaf Gwenlyn Parry.

Andros o fenter oedd ceisio trosi gwaith Gwenlyn i fyd yr opera ond llwyddodd Gwyneth Glyn, y libretydd, yn arbennig o dda yn hyn o beth, ac ategwyd at hynny gan y gerddoriaeth drawiadol, siambr ei harddull, a gyfansoddwyd gan Guto Puw.

Roedd y set a gynlluniwyd gan Michael McCarthy hefyd yn ddiddorol, ond yn wahanol i’r ddrama, nid dringo grisiau oedd cymeriadau’r opera, ond ysgol. Profodd hynny’n effeithiol iawn, yn enwedig wrth iddi ymrannu tua diwedd yr act olaf.

Portread gwirioneddol arbennig o’r Fenyw a gafwyd gan Caryl Hughes. Roedd perfformiad Gwion Thomas yntau’n dda iawn, yn enwedig yn ystod yr act olaf, ond efallai na chafodd gystal hwyl yn actio’r Gwryw ifanc.

Roedd y gynulleidfa yn amlwg wedi mwynhau, gan i’r mwyafrif godi ar eu traed ar y diwedd i gymeradwyo. Roeddwn innau wedi mwynhau, ond dwi dal heb wirioni ar opera fel ffurf. Ond gobeithio’n wir y bydd llwyddiant Y Tŵr yn arwain at greu rhagor o operâu Cymraeg.


Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean