• Miriam Elin Jones

Cerdyn Post Creadigol: Barcelona - Caryl Angharad


A hithau’n dymor y gwyliau haf, a phawb fel petaent yn ‘madael ar dripiau cyffrous i lefydd ecsotig fel Dubrovnik ac Aberdaron, Caryl Angharad Roberts sy’n ein tywys ar hyd strydoedd Barcelona yn ein cerdyn post diweddaraf…

Lawrlwythwch yma: Cerdyn Post Caryl Angharad


Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean