• Grug Muse

Cerddi: Borewylwyr / Llwyngan - Morgan Owen


Borewylwyr

Tyrfau yn y bore bach yn tarfu

a lluchedau glaswyn yn canghennu.

Dyma gymysgedd goleuni

i syfrdanu:

dau lesni yn ddryswch

mewn gwrthdrawiad â thywyllwch.

Yn lle blaen y wawr yn cropian

o’r dwyrain

cawsom lusernau ffyrnig eu fflachiadau.

Darniodd y storm y bore bach

a’n dal ar y trothwy

lle dylai’r dydd ystwyrian

ym mrigau’r coed yn wylaidd.

Goddiweddwyd y glasu.

Roedd yr adar yn canu o hyd

a hwythau’n ddoethach.

Ymrysonodd ceinder cathlau

â rhyferthwy drycin;

molent y tlysni ar ledu

dros ninnau a’n syndodau.

Llwyngan

Maglau ffrwythog sy’n dal cân

y brain a’r glaw yn dynn

a dyrys i’w nyddu

ar dröell y gwynt. Arogl llaith

y drain yw anadl

yr haf yn gyrru blagur

i’r brigau o ddyfnderoedd

y düwch, yn alwad

sydd yn deffro’r llwyn.

Cymylau llwydion ar ildio

i wybren lusliw.

Clais yn lledu gan ddatgan

dechreuad.

Cliria storm ei wala o weryd.

Hada’r pridd i bladur werdd

ymhen y trimis,

mor loyw ag adain gwyfyn

ar droad yr haf

a’i aberth.

Awgrym ffarwelion mewn ffrwythau.

Daw preiddwyr llawborffor

yn eneiniog o waed yr haf

i drawsylweddu y byd.

#Barddoniaeth

6 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean