• Y Stamp

Adolygiad: 'Hyll' - Hyll (JigCal)


Mae galw cân yn ‘Ganja Cartref Mam’ yn siŵr o dynnu sylw. Fel trydydd cân casgliad newydd Hyll o bum cân, mae hon yn sefyll fel rhyw bolyn enfawr yn y canol yn dal popeth at ei gilydd. Os mai ar Spotify yr ydych chi’n gwrando ar gerddoriaeth fel arfer, mae’n debyg iawn nad ydych chi wedi cychwyn o’r cychwyn ac wedi mynd yn syth i drac rhif 3 gan eich bod chi wrth eich bodd â’r syniad bod eich mam yn bwriadu gweini platiad enfawr o Ganj ar eich bwrdd bwyd heno.

Dychmygwch. Pan y byddwch chi’n cael plant, ac yn dysgu hen ryseitiau eu nain iddyn nhw, dychmygwch ddweud wrthyn nhw mai pryd heno fydd Ganja Cartref Nain. Mae ‘na berlau eraill yma hefyd – ac wrth feddwl yn ddyfnach, efallai mai ‘Efrog Newydd, Efrog Newydd’ yw cân orau’r casgliad. Maddeuwch i mi am gael fy nenu’n ormodol at y ganj.

Fel Mellt, Ysgol Sul ac wrth gwrs, Ffug, mae Hyll yn ymwrthod â lyrics siwgrllyd, rhamantus, ac yn ei le yn mynegi eu rhwystredigaeth yn syml ac yn uniongyrchol, tra’n parhau yn hynod feddylgar a dysgedig. Maen nhw, yn amlwg, eisiau gadael ac eisiau rhedeg i ffwrdd o’r bywyd diflas hwn, ond ddim yn siŵr iawn pam, nac i lle, ‘chwaith.

Dwi’n gosod hon ar y silff amgen. Os yw sianel Ffarout yn bodoli mewn ugain mlynedd, bydd hon yno yn sicr, ac os nad ydych chi’n gallu uniaethu hefo prif artistiaid y sîn – rhowch gyfle i Hyll eich swyno i fyd tri llanc ifanc o Gaerdydd. Mae hon am dy wneud yn fwy penwan nag unryw ddôs o Ganja Cartref dy Fam.

#Cerddoriaeth #Hyll

7 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean