• Y Stamp

Drama Radio: Pwdin Reis - Mari Elen

(Rhybudd cynnwys: gall peth o’r cynnwys fod yn anaddas i unigolion dan 16)

‘Pwdin Reis’ gan Mari Elen Lleisiau- Elin Ellis, Lois Llywelyn Williams. Golygu- Llŷr Titus

Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Y Stamp a Chwmni’r Tebot, cwmni theatr cymunedol o Wynedd. Drama deimladwy, a digri, am newid byd.

Gyda diolch i mitchelsounds, omar-alvarado, straget, nofeedback, harris85, robinhood76, esperri, inspectorj, nebulousflynn, greg-baumont, domasmo, vspran, albertofrog, bensound o wefan Freesound

#PwdinReis #Drama #Radio

46 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean