• Y Stamp

Adolygiad: Hollti - Manon Wyn Williams

(o Y STAMP: Rhifyn 3 - Gaeaf 2017)

Theatr Genedlaethol Cymru, Hydref 2017

CAST:

Siw Hughes, Gwyn Vaughan Jones, Dafydd Emyr, Sion Pritchard, Iwan Charles, Steffan Harri, Lowri Gwynne

Cyfarwyddwr: Sarah Bickerton

Clywyd y mân siarad a synhwyrwyd y bwrlwm yn syth wedi i ddrysau’r theatr agor ar ddiwedd y perfformiad. Roedd y ddrama wedi gwneud yn union yr hyn yr oedd disgwyl iddi wneud; procio meddyliau a phigo cydwybod. Dyma ddrama yn cyflwyno sawl ongl bosib ar destun cyfoes sy’n berthnasol i bawb, yn enwedig i bobl Môn a’r cyffiniau. A ddylai’r Wylfa newydd gael ei hagor neu beidio? Dyna yw’r cwestiwn mawr.

Llanwyd y llwyfan gan lu o actorion profiadol ac roedd eu crefft yn amlwg wrth iddynt bortreadu cymeriadau o gig a gwaed yn fanwl iawn. Llwyddwyd i newid safbwyntiau’n gyson ac ymateb i’w gilydd yn hynod o slic ac yn broffesiynol. Clywyd canmoliaeth gan y rhai oedd yn adnabod y cymeriadau go iawn am y ffordd yr oeddent wedi llwyddo i’w portreadu mewn modd mor realistig.

Dyma ddrama unigryw wedi ei hysgrifennu’n gelfydd gan y dramodydd Manon Wyn Williams. Mae’n seiliedig ar gyfres o gyfweliadau a gynhaliwyd gyda rhai o drigolion Môn oedd yn cofio’r effaith a gafodd y Wylfa wreiddiol ar y gymdeithas pan agorodd yn 1971, yn ogystal â’r rhai sydd bellach yn ymgyrchu o blaid ac yn erbyn y Wylfa newydd. Llwyddodd y dramodydd i blethu’r gwahanol safbwyntiau a thynnu meddyliau’r gynulleidfa o un ochr i’r llall. Mae teitl y ddrama hon yn gweddu i’w chynnwys i’r dim - dyma ddrama sydd wedi ‘hollti’ meddyliau amryw o bobl.


17 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean