• Y Stamp

Cerdd: Ym Mharc Brynmill - Tudur Hallam


Neithiwr yn Abertawe, lansiwyd trydydd rhifyn cylchgrawn Y Stamp. Diolch i’r criw a ddaeth i’r noson yng ngwmni’r bardd Lowri Havard, yr awdur Noel James, y golygyddion, a’r gantores Sian Richards. Bydd Y Stamp ar gael o rai siopau o’r wythnos nesaf ymlaen, ac mae modd i chi archebu eich copi drwy gysylltu dros ebost – golygyddion.ystamp@gmail.com.

Un o gyfrannwyr rhifyn 3 gyda’i gerdd ‘Pantygwydr’ yw’r bardd Tudur Hallam. Dyma gerdd newydd arall o’i eiddo i’ch cadw i fynd nes derbyn eich copi chi o’r rhifyn…

Ym Mharc Brynmill

Bore bach a thad-cu ifanc yng nghar bach pren y parc, wrth ei waith, yn carco’r ŵyr.

Ei chauffeur personol, heb ’runlle i fynd, dim ond i ben draw eu dychymyg: ‘Tŷ Anti Ann?’ A thry’r car yn gaffi. ‘Gwlad yr Iâ?’ A Ta’-cu yw Siôn Corn.

‘A beth am y gofod?’ Ac i ffwrdd â nhw, ar ras, rhag iddo gau.

Ac o daith i daith, dyma oddiweddyd tagfa’r llynedd: boreau’r codi i yrru’i hun yn dwll o glwtyn llawr wrth sgwrio’r ysgol.

Gwinga wrth gofio. Suddo i’w sedd gefn. Ond yn sŵn y seiren fach mae mewn dwylo da. ‘Godwn ni’r hwyliau, Ta-cu?’ Ac mae’r môr yn berffaith lonydd.

Tudur Hallam

#Barddoniaeth #Abertawe

14 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean