• Y Stamp

Cerdd: Mynydd Beili Glas - Nerys Bowen


‘Beili Glas’ yw enw’r lle, ond hefyd ‘Gwlad y Cewri Gwynion Gwyrddion’, sy’n chwifio’u breichiau, torri’r cynfyd, Torri’r nennau â sŵn anunion. Yn llarpio’r awyr â’u cyllyll llym, a boddi cân adar o filltiroedd, yn estyn i’r pellter, a heb awgrym o ymddiheuriad i’r hen gymoedd. Tarfwyd y pridd sydd yn eu cwmpasu, anadla du ei hen drysor cudd Sigla fflora’r tir wedi’i grasu yn nghwynt eu gwarchodwyr, ymhlith y nudd. Gwyn yw’r du newydd hyd a lled y cwm, yn creu egni gwyrdd, nid diwydiant trwm.

Nerys Bowen

#Barddoniaeth #EgniAdnewyddadwy

10 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean