• Grug Muse

Cerdyn Post Creadigol: 'Mericia - Llŷr Titus


Mi fuodd ein Llyr bach ni ar drip bach dymor diwethaf, i dreulio tymor yn “astudio” ym mhrifysgol Harvard. Mae’n debyg fod o wedi mwynhau lot gormod; wedi dod yn aelod anrhydeddus o Faffia Wyddelig Boston; wedi rhannu sbliff efo Bill Clinton; wedi bod mewn ffeit efo Jack Kennedy mewn bar yn Watertown, yn ogystal a chymryd rhan mewn nifer o weithgareddau allgyrsiol eraill.

Mi roedd o ddigon caredig i yrru cerdyn post yn ol i ni efo rhywfaint o’i hanes. Wel, hanes be wisgodd o beth bynnag. Mwynhewch:

Cerdyn Post Creadigol 'Mericia

#America #CardiauPostCreadigol #Havard #Boston

49 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean