• Iestyn Tyne

Cyhoeddiad: Lansiad Rhifyn 4 Y STAMP


Wel, mi ddaeth hi’n bryd i lansio rhifyn print arall o’r Stamp. Dyma’r pedwerydd rhifyn llawn, ac unwaith eto, da ni’n falch iawn o’i gyflwyno fo i chi.

Fel yr ydan ni eisoes wedi ei gyhoeddi ar y cyfryngau cymdeithasol, mi fydd y lansiad yn digwydd am 20:00 ar nos Iau y 29ain o Fawrth yn Y Llofft yn Nhafarn y Fic, Llithfaen gyda mynediad yn £3.00.

Ond pwy fydd yn cymryd rhan yn y lawnsiad mawreddog hwn, medda chi? Wel, mae hi’n bleser cael cyhoeddi mwy o fanylion …

Ein adloniant cerddorol am y noson fydd:

TAGARADR

Tagaradr ydi deuawd newydd blws-gwerin acwstig Sian Miriam a Caine Jones-Williams. Mi allwch chi wylio fidio diweddar gan y ddeuawd trwy ddilyn y ddolen yma:

https://www.facebook.com/tagaradr/videos/1998099657130088/

Mae’r Stamp eisoes yn gyfarwydd iawn â dawn Siân Miriam fel bardd ac aelod o Gywion Cranogwen – edrychwn ymlaen at gael ein swyno gan ei cherddoriaeth y tro yma!

Rydan ni hefyd yn edrych ymlaen at gwmni MYRDDIN AP DAFYDD, prifardd, awdur, cyhoeddwr, bragwr cwrw … yn ogystal ag aelodau o GWMNI’R TEBOT (a recordiodd y ddrama radio ‘Pwdin Reis’ gan Mari Elen yn arbennig ar gyfer Y Stamp). Mi fydd yna ambell westai arall, hefyd.

Ond beth am y rhifyn newydd sgleiniog y byddwn ni’n ei ddathlu ar y noson?

Wel, mae Rhifyn 4 yn wledd. Mae’n cynnwys gwaith rhyddiaith newydd gan Mihangel Morgan, Gareth Evans Jones a Holly Gierke; a cherddi gan Morwen Brosschot a Iestyn Tyne yn ogystal â beirdd Cywion Cranogwen (Caryl Bryn, Beth Celyn, Manon Awst, Miriam Elin Jones, Siân Miriam a Grug Muse).

Y wyddonwraig sy’n mentro i’r Labordy ar gyfer y rhifyn yma ydi Llio Maddocks, gyda Sam Jones yn rhoi cipolwg i ni ar waith T. Hudson Williams yn y golofn AilBobi Jones. Yn ail ran Cartrefi Cymru II, aiff y Stamp am dro i ardal Abertawe, a cheir trysorfa o fyfyrdodau gan Ceri Rhys Matthews wrth edrych i lawr ar y ddinas o ben Craig Trewyddfa.

Mae llu o adolygiadau o gynnyrch newydd yn y Gymraeg, a cheir sgwrs fanwl rhwng ein Llyr Titus ni a Becca Voelcker, arbenigydd mewn ffilmiau sydd yn cwblau PhD yn adran Ffilm ac Astudiaethau Gweledol Prifysgol Havard ar hyn o bryd.

Hyn i gyd yn ogystal â gwaith celf trawiadol gan Bethan Scoreya Lora Juckes Hughes, ac ymateb ysgrifenedig Mari Elen i waith Lora.

Ffiw! Rhifyn llawn dop felly – allwn ni ddim aros i’w rannu o efo chi.

Yn y cyfamser – cadwch y dyddiad yn rhydd, a pharatowch am noson werth chweil!

#cyhoeddiad

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean