• Iestyn Tyne

Cerdyn Post Creadigol: O Letterkenny i Enlli - Beth Celyn


Glaniodd cerdyn arall ar y mat, nid o Nicaragua y tro yma ond o ddwy ynys werdd - un yn fawr a'r llall yn fach. Braf yw cael pwt creadigol ar gerdyn post gan Beth Celyn, a fu yn yr Ŵyl Ban Geltaidd yn Letterkenny, Donegal, cyn dianc am dridiau a drodd yn wythnos ar Ynys Enlli.

Dilynwch y ddolen yma i gael gweld cerdyn Beth:

Cerdyn Post Creadigol Beth Celyn

... a mwynhewch y lluniau yma o'i chyfnod ar ynys yr ugain mil o saint ...


129 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean