• Y Stamp

Cerdd: Torrydd 1. Tu hwnt i'r map - Iestyn Tyne


Yn ein rhifynnau print, rydym yn cynnal colofn o'r enw Y Labordy, sydd yn herio awduron a beirdd i fynd y tu hwnt i'w cyfryngau arferol wrth greu. Wrth weithio ar gylchgrawn Y Stamp, fe ddes i'n fwy cyfarwydd â gwaith beirdd torrydd fel Rhys Trimble, a dyma feddwl mynd ati efo siswrn i drio creu rhywbeth fy hun. Fe gewch chi farnu a fu'r arbrawf yn llwyddiant ai peidio!

Torrydd 1. Tu hwnt i'r map.

(Geiriau a chymalau byrion wedi eu torri o: ‘Y Gwanwyn’, ‘Claddu’r Bardd o Gariad’, Dafydd ap Gwilym; Gwybodaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog; Y Ffordd yng Nghymru, R. T. Jenkins; Cerddi Pentalar, Alun Cilie)

awyr dywyll…

lawrlwythwch daith

dilynwch y llwybr

pair dadeni naturiol

coed carno a choed herbert…

coed gwern

bedw irion

criafol

deri

blodau’r milwr blodau’r gwynt

blodau’r gog;

yn hytrach na marw

yn parhau i dyfu

ger

ffin hynafol adar mudol y goedwig

telor y coed aflonydd ei lais

siff saff yn y llwyn glas

tingoch ar brenfrig

lle

mae’r gweddill wedi mynd yn adfeilion

hen lwybr porthmon

“sut le ydi llunden?”

eidion i berfeddion

lloegr

bardd coed a chywydd

ffens yn troi cornel

caer y rêp a’r cêl

corlannau carreg

craith

rhannu ac ail rannu tir

giât mochyn…

coed ffenics yn

claddu

ffermdai

tafarndai

bragdy

mewn bedd.

rydych wedi cyrraedd.

Iestyn Tyne

#Barddoniaeth

109 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean