• Iestyn Tyne

Cerdd: Orig yn y prynhawn, Lerpwl - Morgan Owen


Orig yn y prynhawn, Lerpwl

(Gwanwyn 2018)

Adar yn gân, gorwel llwydolau

  machlud drwy we pry cop,

    arogl y glaw mân clir

     ar goncrit, arlliw haf;

      ffenest ar agor, parablu

    plant y lloriau uwch

   a'u mamau'n galw;

  ceir canol y ddinas, ambell awyren

 yn rhuo, lliwiau'n eglur

      a rhwng popeth dawelwch

     heb ludw, heb garthen y nos

    i dampo'r holl sgyrsiau.

 Orig, a dyna hi: bwlch i fyfyrio,

       ac yna mae'n pasio.

Morgan Owen

#Barddoniaeth #myfyrdod #Lerpwl #Gwanwyn

85 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean