• golygyddionystamp

RHIFYN: Y STAMP #5 - Haf 2018

Foneddigion, a boneddigesau, dewch a'ch dwylo ynghyd a rhowch fonllefau i groesawy rhifyn diweddara'r Stamp i'r byd!

Rhifyn #5- Y THEATR ynghyd â detholiad o ddrama Morgan Owen, sef y gwaith a ddaeth yn ail am fedal ddrama eisteddfod yr urdd eleni. Hwn ydi ein rhifyn THEATR- rhifyn yn llawr sgyrsiau, syniadau, rants a chyfrinachau o fyd y theatr yng Nghymru heddiw.

Ac yn yr ysbryd theatrig hwnnw, dyma ei lansio mewn digwyddiad ar faes yr eisteddfod yng

Nghaerdydd, gyda darlleniadau o ddramâu radio yn theatr y maes. Cyflwynwyd sgriptiau gan Beth Celyn, Ffion Haf Williams, Mared Llywelyn Williams a Carys Tudor, oll yn weithiau newydd sbon danlli a fydd yn cael ei recordio maes o law a’i rhyddhau fel dramâu radio ar y we, ar yr union wefan hon! Diolch mawr i’r actorion- Beth Celyn, Caryl Bryn, Lisa Erin Owen a Lois Elenid a ddaeth a’r cwbl yn fyw yn hynod o dda. Pleser hefyd ydi cymryd y cyfle yn fama i roi rhestr byr o’r holl siopau llyfrau Cymraeg gorwych sydd erbyn hyn yn cadw’r Stamp ar eu silffoedd. Gan ddechre o’r gogledd, mi allwch ddod o hyd i ni yn cysgu rhwng y Cymro a’r Gwyliedydd yn y siopau canlynol:

Llên Llŷn, Pwllheli

Palas Prints, Caernarfon

Siop yr Hen Bost, Blaenau Ffestiniog

Awen Meirion, Bala

Siop Inc, Aberystwyth

Siop y Pentan, Caerfyrddin

Cant a Mil, Caerdydd

Diolch i’r llyfrwerthwyr hynod am ein croesawu i’w siopau hyfryd. A dydw i ddim yn golygu hynny yn y synnwyr trosiadol, ond yn llythrennol, gan i Grug ac Iestyn, dau o’r golygydds fynd ar siwrne enbyd un bore Sadwrn, o Gaernarfon i Gaerdydd heibio i bob siop lyfre (wel, bron) yn dosbarthu copïau. Mi wnaethpwyd hi o Gaernarfon i Gaerfyrddin cyn amser cau, gan fethu dal Cant a Mil tan y dydd Llun- ond fe gafwyd pob copi i’w le yn saff.


307 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean