• Manon Awst

Ymateb: Golau Byw- Manon Awst

Wel, a'r steddfod bellach yn ddim byd mwy na atgof, dyma gyfle i edrych yn ôl ar yr wythnos a’i hadladd. Yn ystod yr wythnos, gofynodd Y Stamp i ambell berson daro golwg ar gynnyrch ac arddangosfeydd yr eisteddfod, ac adrodd yn ôl i ni yn fama yn Stamp HQ. Y cyntaf i wneud hynny ydi Manon Awst, a fu i stondin ‘Gwyddoniaeth y Môr’ Prifysgol Caerdydd yn y Babell Wyddoniaeth ar ein rhan.

“Roedd ganddyn nhw ymchwil yno ar 'Bioluminescence / Bioymoleuedd', ac roedden nhw hefyd wedi bod yn cydweithio ar brosiect Carnifal y Môr, sef prosiect oedd Y Lle Celf wedi ei drefnu tu allan i’r Senedd ”

Dyma ddarn Manon yn ymateb i’r ymchwil ar Bioymoleuedd. Mwynhewch!


154 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean