• golygyddionystamp

Adolygiad Fideo: BONDO (Menna Elfyn) a TREIGLO (Gwyneth Lewis) - Beth Celyn ac Elis Dafydd

Sbel go lew yn ôl bellach (sori bois) fe ddaeth Bethany Celyn ac Elis Dafydd at ei gilydd mewn ystafell ym Mangor i sôn am lyfrau. Digon hawdd adolygu a chuddio tu ôl i sgrin sawl drafft ond gwahanol iawn ydi bwrw ati o flaen camera heb gael cyfle i ymarfer... dyma ddigwyddodd pan aeth y ddau ati.

*w, ia - at sylw’r rhai craff yn eich mysg a sylwodd ar y camgymeriad - mae ‘na un cywiriad i’w wneud, sef mai Nesta Wyn Jones ac nid Einir Jones ydi’r bardd sy’n gyfrifol am ‘Gail fu farw’. 

#adolygiadau #elisdafydd #bethcelyn #bondo #treiglo #mennaelfyn #gwynethlewis

91 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean