• Y Stamp

Llên Meicro: Gaeafddydd yn Heolgerrig - Morgan Owen


I

Mae’r barrug yn gallu twyllo rhywun, a’i ystryw fwyaf yw dangos iti dy gamre yn fachgen, mor glir a phe baet yn dynn ar dy sathr dy hun ddeng mlynedd yn ôl. Ond mae’r dadlaith blynyddol yn chwyddo’r pellter o hyd.

II

Mae’r briciau bron â neidio o’r wal, mor glir yw eu gwead yng ngolau pur y bore gaeafol. Os oes un peth yn bywhau’r llygaid a’r meddwl a’u tynnu o’u rhigol arferol, bore pefriog digwmwl a’r barrug yn drwch dan draed yw hwnnw. Ac os yw’r ddaear yn rhewi a’r traed yn fferru, nid oes gwell atynfa i ddenu crwydryn na’r goedwig dryloyw grisialaidd, lle mae pelydrau llesg haul diwedd Rhagfyr yn cronni ac aflonyddu ar haenen o iâ dros bopeth fel teneuwe. Ar fore o’r fath, mae’r aer yn debycach i ddŵr nentig: aer mor glir fel y gellwch daeru bod modd ei yfed. Nid yw’r tai twt yn eu rhesi wedi deffro eto, a dim ond un simnai sy’n mygu; mae hen dai y glöwyr yn gogwyddo wysg eu hochrau tua’r dref i lawr y bryn ar wastadedd y cwm. Dim ond un borëwr sy’n mentro i’r tyle palasaidd. Gedy ei dŷ’n llechwraidd rhag tarfu ar gysgwyr y dref a distawrwydd santaidd diwedd y flwyddyn, y naill ym mreichiau melfedaidd y llall. O glustfeinio clywir uwch siffrwd yr awel y rhod yn troi, mor araf â thwf derwen. Er nad yw’r pridd yn stwyrian heddiw, mae darpar fforestydd yn breuddwydio’n las am flaendardd a blagur a daearlwyth a’r geni ar gyrraedd. Mae’r dydd yn syllu dros ael y bryn.

III

Ei fyrhoedledd sy’n ei aruchelu. Mae’r dydd ar derfyn blwyddyn yn llamwr hirgoes; yma encyd, wedyn ar garlam tua’r gorllewin dan adael golau-blodau-grug yn ôl ei draed: mae’n ffoi tu draw i’r tyle.

#MorganOwen #Rhyddiaith #LlênMeicro #Gaeaf #BlwyddynNewydd #myfyrdod

114 views0 comments

Recent Posts

See All

24:24/2 | Trwy lygaid gwydr - Gareth Evans-Jones

Dyma gynnyrch ail awr 24:24, prosiect creadigol 24 awr Y Stamp a Llenyddiaeth Cymru. Gallwch ddysgu mwy am y prosiect yma. Gareth Evans-Jones fu'n ysgrifennu mewn ymateb i waith Esyllt Lewis ac Iestyn

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean