• Y Stamp

Cerdd: Mas ar y Maes - Caryl Bryn


Cerdd ar gais @masarymaes fel rhan o Her 100 Cerdd Llenyddiaeth Cymru 2018 i ddathlu'r gymuned LHDT Cymraeg a llwyddiant prosiect 'Mas ar y Maes' yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

I ddwyn y ddinas

y flwyddyn hon -

daeth 'Mas ar y Maes'

yn un don

a phaentio haul

dros ei phalmentydd hi

a chodi baner

y gymuned LGBT.

Caryl Bryn

#mishaneslhdtc #masarymaes #eisteddfod #carylbryn #Barddoniaeth

57 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean