• Iestyn Tyne

Cerdd: Llanw - Jacob Morris


Llanw

Oedi wnawn ni.

Ystyried, pwyllo,

cyn i’n cledrau glosio.

Sgwrs fud ein bysedd simsan,

sy’n ceisio cloi rhwng y sylliadau syn.

Y gwŷr gwrol,

‘Normal’

yn codi aeliau

a gwgu ar briodas lac ein dwylo.

Y fam sy’n troi pennau ei phlant,

i edrych ymaith,

rhag ein haint ni a’n tebyg.

Rhag ofn.

Dwy law a dwy galon,

ill dwy yn gafael mewn gwarth.

Ac wrth gerdded

un sgwrs sy’n wag o eiriau,

rhwng ein cledrau llaith.

Jacob Morris

-----

Daeth y gerdd hon yn drydydd am gadair Eisteddfod Ryng-golegol Abertawe eleni; a'n braint stampus felly yw ei chyhoeddi a llongyfarch ei hawdur yn wresog yn yr un gwynt.

Llun: Guillaume Paumier

#Barddoniaeth #jacobmorris #cerddi #lhdtc #llanw #rhynggol

154 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean