• Llŷr Titus

Cerdd: Gêm – Matthew Tucker

Mewn ymateb i erthygl yn The Sun (25/3/19) – 'UK’s blade epidemic is fuelled by gangs’ sick score game KNIFE POINTS'

Gêm

Pa les yw troi lladd yn gêm

ganol dydd i’n plantos ni?

Troi corff yn darged

a’i ddarnio’n barthau o bwyntiau

i gyfri’r sgôr wedi’r gêm.

Gweld rhyw gorff yn dlws ar lawr,

ac inc coch y gwaed yn dianc

yn gyfres o farciau tali ohono.

A phwy a ŵyr a ddaw chwiban

i ddarfod hwyl y gêm hon?

Matthew Tucker

-----

Llun: Sonia Sevilla ,Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gas_st_-_Taha_kindergarten-_Nishapur_(16).JPG

#barddonieth #MatthewTucker #cerddi #cerdd

56 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean