• golygyddionystamp

Cerdd: Bae Onuku, Dydd Gŵyl Dewi 2019 - Elen Ifan

Mae Elen Ifan wrthi'n teithio'r byd ar hyn o bryd, ac fel sawl teithiwr arall gyrrodd gerdd draw at y Stamp. Mae hon yn ronynnau tywod a heli i gyd a dyma hi i chi ddarllenwyr annwyl, yr holl ffordd o Seland Newydd.

Bae Onuku, Dydd Gŵyl Dewi 2019

Cyrn carw o froc môr,

Llysywen o wymon fel lledr

a'i gwreiddiau yn grimp yn y gwres,

hanner asgwrn wedi’i dorri,

a chregyn lliwgar yn disgleirio’u glesni yn yr

haul.

Carn o gerrig gwastad

a chreiriau’r bae wedi’u gosod yn ofalus ar y

boncyff

i bawb eu gwerthfawrogi.

Ar flaenau ‘nhraed dwi’n dawnsio

at y man lle mae’r cerrig llwyd wedi’u paentio’n

ddu â’r dŵr,

a chreaduriaid tryloyw’n arnofio yn y tonnau.

Mae bwystfil yma hefyd: hen ddarn

rhydlyd o injan

yn tarfu ar natur y bae.

Anghofiwyd gan ddyn wedi’r dryllio,

ac mae’r creigiau’n araf gartrefu yn ei gorneli

Tra bo’r heli’n treulio’i gorff yn goch.

#barddoniaeth #elenifan #mudo #teithio #cerdd

91 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean