• Iestyn Tyne

Haiga: John Rowlands

Hyfrydwch yw rhannu dyrnaid arall o haiga gan John Rowlands. Gallwch weld rhagor o'i waith (ar y cyd â'i fab, Morgan Alun) ar wefan Y Stamp ac yn Y Stamp: Rhifyn 7 - Gwanwyn 2019.

Mwynhewch, ystyriwch, ac ymatebwch.

#johnrowlands #haiga #haikus #haicw

51 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean