• Llŷr Titus

Rhifyn Tŷ Newydd


A dyma ni! Rhifyn newydd o Dŷ Newydd yn ffresh o bopty penwythnos prysur yn un o lefydd brafiaf y byd. Y gobaith oedd creu rhyw rifyn bach erbyn diwedd ein encil a wele, rhifyn swmpus, lliwgar a gwerth chweil.

Rhifyn Stampus os buodd un rioed.

Gobeithio y gnewch chi fwynhau. Os gewch chi hanner cymaint o hwyl ac y cafo ni yn ei roi o at ei gilydd mi fyddwch wrth eich bodd.

Lawrlwytho Y Stamp: Rhifyn Tŷ Newydd

#Rhifynnau #TyNewydd

295 views0 comments

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean