• golygyddionystamp

Cerdyn Post Creadigol: Chubut - Grug Muse

Un o'r golygyddion yrrodd y cerdyn hwn draw o ben arall y byd, lle mae hi'n wanwyn a'r dyddiau'n mystyn:

Monjas yn y tulipanes

Trevelin

Mae nhw’n felyn, coch a phinc –

yn borffor-ddu fel mwyar, lliw

bricyll, lliw sych-felys gwelw’r

gwin. Mae’n nhw’n drilliw ac yn sgarlad

ac mae’n nhw’n siglo yn y gwynt,

yn pendilio’n bendrwm chwil

ar goesau main, petalau

wedi cwpanu’n gusan.

Ac mae’r lleianod yn cysgodi

dan goed y berllan, yn eu dillad llaes

a’i sgidiau call. Maent yn chwys i gyd,

buasent allan dan danbeidrwydd haul y pnawn

yn casglu blodau. Eu sgertiau du yn baill i gyd,

eu breichiau’ n llawn o’r melyn,

coch a phinc.

Pysgotwyr

wrth borth Rawson.

Mae’r llynges wedi’w hel yn dwt i’w harbwr,

yn rhesi taclus, syth o longau llachar;

Siempre Don Vicente, El Tehuelche,

Mario, Caliz a Don Guiseppe.

Eu rhwydi wedi lapio, a’r llwyth

wedi ei gludo ar y lan a’i gario ymaith.

Am heno, maent yn llonydd.

A’r achor draw i’r afon

mae’r pysgotwyr, yn foldew ar y traeth,

yn rhochian chwyrnu.

Yn pwyso ar eu gilydd, un bach yn sugno

o deth ei fam, a’r tarw’n cysgu

â un llygad ar y llwyth.


137 views0 comments

Recent Posts

See All