• Golygyddion

Rhifyn: Y STAMP #9 - Gaeaf 2019


Be' well ar ddechrau blwyddyn newydd na thamaid bach blasus o'r hen flwyddyn i'w fwynhau o'r newydd?

Yn unol â'r arfer, dyma gyflwyno ein rhifyn diweddaraf, sef Rhifyn Gaeaf 2019, am ddim i bawb o bobl y byd ei lawrlwytho - a hynny am ddim!

Mae'r rhifyn newydd lliwgar hwn yn cynnwys eitemau arbennig o Biennale Celf Fenis 2019, ysgrif ar un o eiconau'r byd celf Cymreig gan Peter Lord, cerdd a darn gweledol o arddangosfa ddiweddaraf Manon Awst, adolygiadau o gyfrolau, dramâu ac arddangosfeydd amrywiol, a'r holl ddeunydd amrywiol arferol rhwng cloriau trawiadol gan Gweni Llwyd.

Cewch hefyd fwynhau atodiad arbennig o gerddi mewn cyfieithiad o'r iaith Malayalam gan Llŷr Gwyn Lewis - Cerddi Kerala.

Gyda hynny o eiriau - setlwch yn ôl a mwynhewch y daith liwgar a'r holl stampwyr disglair welwch chi ar hyd y ffordd!

Lawrlwytho Y Stamp: Rhifyn 9 - Gaeaf 2019

Lawrlwytho Atodiad Rhifyn 9: Cerddi Kerala - Llŷr Gwyn Lewis

Cofiwch bod modd i chi hefyd archebu copi print prin o'r rhifyn hwn trwy fynd i'n siop ar-lein: https://www.ystamp.cymru/siop-rhifynnau - neu brynu copi gan un o'n llyfrwerthwyr stampus: https://www.ystamp.cymru/siopau

#Rhifynnau

224 views0 comments

Recent Posts

See All