• golygyddionystamp

Celf: Cydfodoli - Manon Dafydd

Dyma ymateb yr artist Manon Dafydd, trwy gyfrwng cyfres o dorluniau papur, i'r mis bach gwyrdd.

Cydfodoli

*

Dilynwch Manon ar Instagram: @mansiporffor

#cydfodoli #natur #amgylchedd #collage #dylunio #lliw #glas #cadwraeth

66 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean