• golygyddionystamp

Celf: Catrin Menai

Yr wythnos hon, yr artist Catrin Menai sy'n ymateb i'n mis bach gwyrdd yn ôl ei gweledigaeth hi...

--*--

Traserch yw’r tir tywyll

sy’n plethu (a) chanteli

yn ochi (a) phelydru

diaid dy ddial yn toddi[1]

[1] Pa ran fydd cyfieithu yn ei chwarae yn ein dyfodol?​

*

Dwi ddim yn sgwennu'n naturiol yn y Gymraeg ond yn mwynhau cyfuno geiriau - mewn ffordd mae'n fwy rhydd i fi achos mae'r sŵn yn dod o flaen yr ystyr - sydd yn broses reit ddifyr o greu drwy hap a damwain rhywsut. Wedi bod yn meddwl lot am y goedwig yn borth, tirwedd wedi'i chadw mewn amser. A'n perthynas gyda natur fel elfen o gyfieithiad neu fynegiant etc....

Catrin

#celf #celfweledol #ffotograffiaeth #natur #gwyrdd #misbachgwyrdd #perthynas #cyfieithu #barddoniaeth

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Menter gydweithredol a redir yn wirfoddol yw Cylchgrawn Y Stamp, gyda'r bwriad o gynnig llwyfan i leisiau newydd a sefydledig ym mhob cyfrwng creadigol. Gwasg anibynnol newydd yw Cyhoeddiadau'r Stamp. Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein gelpu i gyflawni'r nodau a osodwyd yn ein maniffesto. Os hoffech roi arian tuag at elfen benodol o'n gwaith, nodwch hynny yn eich sylwadau wrth yrru'r rhodd.

© 2020 gan Y STAMP. 

  • w-facebook
  • Twitter Clean